محمدرضا کوثرمدار on Clubhouse

Updated: May 15, 2024
محمدرضا کوثرمدار Clubhouse
6.7k Followers
4.9k Following
@m.r.kosar Username

Bio

محمدرضا کوثرمدار

برای ماهی درگیر با قلاب تنهایی
چه فرقی بین دریا هست با تنگ تماشایی!
#محمدرضاکوثرمدار

•نشانی:

خیابان بهار کوچه اول پلاک ۱۷

✓ماییم که خنده با دل خون زده ایم
درعشق بسی طعنه به مجنون زده ایم
مردانه زدام شیخ بیرون جستیم
برنکبت دیو شب شبیخون زده ایم
#محمدرضاکوثرمدار

✓میان حرف وسکوتم
کویرچون برهوتم
هبوط نام سقوط
من است از ملکوتم
#محمدرضاکوثرمدار

خوش آنکس که دلدار یارش شود
پس از یک زمستان بهارش شود

به پاداش یک انتظار دراز
در آغوش جانان قرارش شود

الفبای رندی نداند کسی
مگر عشق آموزگارش شود!

#محمدرضا_کوثرمدار

●همیشه عاشق؛
●کمی شاعر ؛
●کمی مهندس
و
●زمانی معلم!


توجه:هر اتاقی دوست داشته باشم شرکت خواهم کرد ومعنی خاص ندارد

insta: mohamadreza kosarmadar

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 15, 2024 6,791 +481 +7.7%
March 27, 2024 6,310 +200 +3.3%
March 10, 2024 6,110 +303 +5.3%
February 17, 2024 5,807 +312 +5.7%
January 30, 2024 5,495 +319 +6.2%
January 13, 2024 5,176 +487 +10.4%
December 28, 2023 4,689 +461 +11.0%
December 13, 2023 4,228 +559 +15.3%
November 28, 2023 3,669 +575 +18.6%
November 14, 2023 3,094 +280 +10.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users