پارسه مهرداد on Clubhouse

Updated: Oct 29, 2022
پارسه مهرداد Clubhouse
1.3k Followers
2.2k Following
@m.parseh Username

Bio

𐎶𐎠𐎴𐎠 𐎲𐎠𐎭 𐎦𐎡𐎼𐎠𐎴
چو گویی که فام خرد توختم
همه هرچه بایستم آموختم
یکی نغز بازی کند روزگار
که بنشاندَت پیش آموزگار
مهرداد پارسه 𐎶𐏃𐎼𐎭𐎠𐎭𐎱𐎠𐎼𐎿𐏃
شاهنامه میخوانم و می آموزم فره و نیز تلاش میکنم تا با خوانش و گزارش شاهنامه؛ گرشاسب نامه و فرامرز نامه و بهمن نامه و بانوگشسب نامه و دیگر سروده های ارجمند پارسی ؛ در گسترش این فرهنگ و زبان پارسی نقشی داشته باشم .
انسان .ایرانی.ایرانی.ایرانی.کورد

《تالار فردوسی از دیدگاه دانش》شاهنامه خوانی
《تالار راه سیمرغ》گرشاسب نامه خوانی
《تالار فردوسی خردگرا》
《تالار شاهنامه بیاموزیم بهمن نامه خوانی
************
آها؛ راستی یه چیز دیگه :
پُرخودنمای کارگه چند و چون مباش
در خانه ای که سقف ندارد ستون مباش
با هر کمالت اندکی دیوانگی خوش است
گیرم که عقل کل شده ای ؛ بی جنون مباش
و پیش از همه ی اینها :💖💖
مرگا به من که با پر طاووس عالمی
یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم 💖💖💖
t.me/shahname_khanesh_sharh

t.me/khosro_shirin_bamehrdadparseh

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 10, 2022 1,300 +100 +8.4%
August 27, 2022 1,200 +100 +9.1%
August 20, 2022 1,100 +132 +13.7%
July 14, 2022 968 +95 +10.9%
June 07, 2022 873 +117 +15.5%
April 30, 2022 756 +112 +17.4%
March 23, 2022 644 +189 +41.6%
January 24, 2022 455 +95 +26.4%
December 18, 2021 360 +73 +25.5%

Charts

More Clubhouse users