ناظم رفیعی on Clubhouse

Updated: Oct 29, 2022
ناظم رفیعی Clubhouse
1.3k Followers
1.4k Following
@kviabqvneyv4d3o Username

Bio

اخوندان کثیف و مزدوران حامی این جنایتکاران و مروجین جهل ، جنون، جعلیات ، موهومات ، چرندیات ، فریب و خودناباوری بدانند پس از آزادی کشور از دست این غاصبین جنایتکار تمامی شما در پیشگاه ملت زجر کشیده و دربند محاکمه خواهید شد. شرم و مرگ و نکبت بر شما که از دون ترین طبقه اجتماعی یعنی اخوند و نسل کثیفشان حمایت میکنید. اخوندان ۴۳ سال در حفظ منافع کشورهای غربی و روسیه جنایتکار حرکت کرده که نتیجه آن بر هر ایرانی خردمند مشهود و آشکار میباشد. با اعمال جنایتکارانه و غیر قابل زیست نمودن ایران با قوانین قرون وسطایی مذهبی شیعه گری بیش از ده میلیون ملت فرهیخته و زحمتکش و متخصص را ناچارا و به اجبار به جلای وطن وادار نموده و به خواسته دولت‌های غربی که سرقت نیروی انسانی بوده این حاکمیت بالاترین خدمت غیر انسانی و ضد بشری را نموده است.

Live in Southern CA.
949-939-4162
Instagram: nazem_rafiee my

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 26, 2022 1,300 +100 +8.4%
September 26, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 22, 2022 1,100 +359 +48.5%
January 23, 2022 741 +262 +54.7%
December 16, 2021 479 +118 +32.7%

Charts

More Clubhouse users