پوررهنما کیان on Clubhouse

Updated: Aug 15, 2022
پوررهنما کیان Clubhouse
1.7k Followers
1.6k Following
@kiyanpourahnama Username

Bio

•دانشجوی علوم سیاسی «جامعه‌شناسی سیاسی»
•صاحب امتیاز «حکایت‌گیلان»
•مسئول حزب جوانان ایران اسلامی«شاخه‌گیلان»
ِ
«انسان ها خود تاریخ شان رامی سازند، اما نه به شیوه ای که دلخواه آنهاست و نه تحت شرایطی که خود برگزیده اند.»

«هر که اول بنگرد پایان کار
اندر آخر او نگردد شرمسار»

همه نظرها برایم قابل احترام نیست، اماشنونده‌اش خواهم بود…
📍Rasht - Tehran

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 16, 2022 1,700 +100 +6.3%
December 03, 2021 1,600 +100 +6.7%
November 02, 2021 1,500 +100 +7.2%
October 29, 2021 1,400 +897 +178.4%

Member of

More Clubhouse users