സ്᭄സ൴ ‎‎‎‎ on Clubhouse

Updated: Oct 9, 2023
സ്᭄സ൴ ‎‎‎‎ Clubhouse
2k Followers
236 Following
@julius_caeser Username

Bio

കുലപുരുഷൻ


നിഷ്കളങ്കൻ


സത്യസന്ധൻ


എനിക്ക് ആരെയും impress ചെയ്തു കൂടെ നിർത്തണം എന്ന് ഇല്ല.മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കണം എന്നെ ഉള്ളു🍒അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് മാത്രമായി സ്നേഹം നടിച്ചു അടുക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹവും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല🙏

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 09, 2023 2,015 +19 +1.0%
October 01, 2023 1,996 +23 +1.2%
September 24, 2023 1,973 +2 +0.2%
September 16, 2023 1,971 +12 +0.7%
September 09, 2023 1,959 +44 +2.3%
September 02, 2023 1,915 +13 +0.7%
August 27, 2023 1,902 +1 +0.1%
August 21, 2023 1,901 -7 -0.4%
August 15, 2023 1,908 -3 -0.2%
August 09, 2023 1,911 +2 +0.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users