𓃰ʝơɧŋ༗ ƈɧཞıʂɬყ࿐ on Clubhouse

Updated: Nov 28, 2023
𓃰ʝơɧŋ༗ ƈɧཞıʂɬყ࿐ Clubhouse
2.1k Followers
861 Following
@johnmeda Username

Bio

🎌🇮🇳🎌
🚨T V M🚨

#NaturePhotographyLover#
# Long Travel Lover #
# Music Lover#
🖤

⚔️🎉❣️എല്ലാവരുടേയും പേര് ഇടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല🤦 കാരണം ഇതിൽ എഴുതി സ്നേഹം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല🥰 എല്ലാവരും എന്റെ മനസിൽ ആണ്❤️💓🎉❣️⚔️


🆆🅴 🅰🆁🅴 🅽🅾🆃 🅵🅸🅶🅷🆃🅴🆁🆂 🆆🅴 🅰🆁🅴 🅷🆄🅽🆃🅴🆁🆂


_______________________¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶ 𓃰ʝơɧŋ༗ƈɧཞıʂɬყ࿐¶¶¶¶¶

_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_J_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_O_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_H_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_N_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_C_¶¶
___________¶¶¶¶¶_H_¶¶
____________¶¶¶¶_R_¶¶
______________¶¶_I_¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_S_¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_T_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_y_¶¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶_@_¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶
_______________¶¶_¶¶_____¶¶¶
¶¶¶

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 28, 2023 2,151 +46 +2.2%
November 14, 2023 2,105 +13 +0.7%
November 04, 2023 2,092 -2 -0.1%
October 17, 2023 2,094 +4 +0.2%
October 09, 2023 2,090 +1 +0.1%
October 01, 2023 2,089 +4 +0.2%
September 23, 2023 2,085 +285 +15.9%
March 24, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 09, 2022 1,700 +100 +6.3%
February 09, 2022 1,600 +100 +6.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users