Capt. Jisti Lazlo on Clubhouse

Updated: Mar 26, 2024
Capt. Jisti Lazlo Clubhouse
3k Followers
1.9k Following
@jistichat Username

Bio

Captian Jisti Lazlo here
😆ആരെയും പിഴപ്പിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല.. വേണേൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പിഴക്കാം 😆
😆😆
🎀 🎀 🎀 🎀 🎀
꧁L̆̈ĭ̈v̆̈ĭ̈n̆̈ğ̈ ă̈ h̆̈ă̈p̆̈p̆̈y̆̈
c̆̈ŏ̈n̆̈t̆̈ĕ̈n̆̈t̆̈ĕ̈d̆̈ L̆̈ĭ̈f̆̈ĕ̈꧂
Like to cheer up and motivate those who come across me. ❤️❤️❤️.Interested in Free &open relations.❣️
Fun loving....This moment is urs, enjoy it..
No regrets..

♕︎♕︎𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 ,𝑾𝒂𝒍𝒌 𝒉𝒖𝒎𝒃𝒍𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑮𝒆𝒏𝒖𝒊𝒏𝒆𝒍𝒚♕︎♕︎

༆༆ 𝖳𝗋𝗒𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝖾𝗇𝗃𝗈𝗒 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗉𝗅𝖺𝗇𝖾𝗍 𝖻𝗒 𝖾𝗑𝗉𝗅𝗈𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗒 𝖻𝖺𝗌𝗂𝖼 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗇𝖼𝗍𝗌 ༆༆


🇱 🇴 🇻 🇪  🇹 🇴 


ᗴᗩT ᘜOOᗪ
🍾Vodka.. With Lime😋


ᗯOᖇKOᑌT
Play🎸

🥰😉😉Chat😉😉❣️🥰

Love to TᗩᒪK ᗩ ᒪOT..Talk to me, unleash u r distress, and go back with a free happy mind.


ᗰᗩKᗴ OTᕼᗴᖇՏ ᕼᗩᑭᑭY

𝓪𝓷𝓭 𝓽𝓸
💝💝M̾a̾k̾e̾ l̾o̾v̾e̾ w̾i̾t̾h̾ a̾m̾a̾z̾i̾n̾g̾ p̾a̾r̾t̾n̾e̾r̾s̾💝💝
Fetishes.. 😄ask me😆😆

𝔻𝕠𝕟𝕥 𝕤𝕖𝕒𝕣𝕔𝕙 𝕗𝕠𝕣 𝕙𝕖𝕒𝕧𝕖𝕟

💞H͜͡e͜͡a͜͡v͜͡e͜͡n͜͡ i͜͡s͜͡ w͜͡i͜͡t͜͡h͜͡i͜͡n͜͡ y͜͡o͜͡u͜͡💞


༒︎༒︎𝕜𝕒𝕣𝕞𝕒 𝕓𝕖𝕝𝕖𝕚𝕧𝕖𝕣༒︎༒︎
☠︎︎☠︎︎☠︎︎ᴅᴏɴᴛ ʜᴜʀᴛ ғʀᴜsᴛʀᴀᴛᴇᴅ sᴏᴜʟs ...ᴋᴀʀᴍᴀ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴜɴᴛ you

༆𝘯𝘴𝘵𝘢:jisti_jisti_passionate
snap:jistijisti

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 26, 2024 3,095 +14 +0.5%
March 08, 2024 3,081 +14 +0.5%
February 15, 2024 3,067 +13 +0.5%
January 29, 2024 3,054 +10 +0.4%
January 12, 2024 3,044 +10 +0.4%
December 27, 2023 3,034 +13 +0.5%
December 11, 2023 3,021 +25 +0.9%
November 27, 2023 2,996 +30 +1.1%
November 13, 2023 2,966 +15 +0.6%
November 04, 2023 2,951 +5 +0.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users