ഒറ്റപെട്ടവൻ on Clubhouse

Updated: Jun 10, 2024
ഒറ്റപെട്ടവൻ Clubhouse
2k Followers
208 Following
@jimbruttan567 Username

Bio

offshorer🚢⚓🌊👮👮Cosco Shipping (Merchant Navy)

പാറുമോൾ ഇഷ്ടം😘😍💞
അവൾ ഒരു വാഴയാണെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നേ🌱🌱🌱
അവൾടെ തലയിലെ രണ്ട് സ്റ്റമ്പ്🤣🤣🤣
ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പാറുമോൾ എൻ ഉയിർ ബാക്കി എല്ലാം തൈര്💞🌱🤣🍼🍭🍡💝

🇦🇪🇦🇪🇦🇪
😎😎 proud to be a seafarer 🌊🌊

ഉമ്മച്ചിയുടെ ജിംബ്രൂട്ടൻ🍼🍼🍭🍡

കപ്പലിനെ സ്നേഹിച്ചവൻ🚢🚢

നമക്കിന്ത ലവ് ഒന്നും പറ്റാതു തമ്പി⚓⚓👮👮🌊🌊🚢🚢

dream to become a captain 👮👮

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 10, 2024 2,049 +1 +0.1%
May 08, 2024 2,048 +3 +0.2%
March 06, 2024 2,045 +1 +0.1%
January 26, 2024 2,044 -1 -0.1%

Member of

More Clubhouse users