مســـا فر on Clubhouse

Updated: Jul 9, 2023
مســـا فر Clubhouse
91 Followers
213 Following
Apr 3, 2021 Registered
@ilika52 Username

Bio

I am immortal, because my existence is from him. الهی چنانم کن که باید

زمانی سیاسی، دهه ای فرهنگی، زمانی شعر و اکنون حقوق میخوانم
اما تجربه چیز دیگریست.
دبیر حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی استان مرکزی

عُمریست در حال گــــــــــــــــــذر
و همه اینها فدای گرد خاک چادر خاکیش


شب شد رنگ دلم
چشمانم چون قدحی پر خون شد،
چون که دانست کنون،
عاطفه مفقود است...
در دلِ دالان مخوف

پیچ عشقی که در آن رنگ و ریاست
خشکید،
تاول زد و بعدش ترَکید،
آن دو لبهایم که کنون،
رنگشان قرمز نیست...

تذکـــــــر:
حضور در هیچ رومی به منزله تایید محتوای آن نیست

Invited by: James J. Mouzon II

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 09, 2023 91 0 0.0%
November 08, 2022 91 +1 +1.2%
August 30, 2022 90 +1 +1.2%
June 17, 2022 89 -3 -3.3%
May 10, 2022 92 +2 +2.3%
April 02, 2022 90 +1 +1.2%
December 27, 2021 89 +4 +4.8%
November 20, 2021 85 +4 +5.0%
October 12, 2021 81 +5 +6.6%
September 03, 2021 76 +33 +76.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users