Huiy Ali Didi on Clubhouse

Huiy Ali Didi Clubhouse
1000 Followers
375 Following
Jun 7, 2021 Registered
@huiyalididi Username

Bio

އިމާމު ސަޢީދު އިބްނު ޖުބައިރު رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ.
" ތިމަންކަލޭގެފާނާއި އެކީ ޤަބުރަށް ޢިލްމު ގެންދިޔުމަށްވުރެ، އެ ޢިލްމު ފެތުރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގާތުގައި މާ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑެވެ. "
މަޞްދަރު: سير أعلام النبلاء / الإمام الذهبي

👨‍🏫 އިސްލާމް މުދައްރިސް / މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް (ޅ.ނައިފަރު)
👨‍🏫 އެސް.އެސް.ސީ އަދި އެޗް.އެސް.ސީ އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު (އޮންލައިން ކިލާސް) / ޓިއުޓަރ
👨‍🏫 ކިޔޫ.އެލް.ސީ އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު / ޓިއުޓަރ

🎓 ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމް ޓީޗިންގ ފޮރ ސެކަންޑަރީ
🎓 ޕޯސްޓް ގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ

🕌 ދަޢުވާ ފައުންޑޭޝަން / ޅ.ނަައިފަރު
🕌 ފަތިސް.އެފްސީ / ޅ.ނައިފަރު

📍 ޅ. ނައިފަރު / ދިވެހިރާއްޖެ 🇲🇻

Invited by: Ifraah Mohamed

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 28, 2021 1,000 +1 +0.2%
October 20, 2021 999 +20 +2.1%
September 13, 2021 979 +890 +1,000.0%

Member of

More Clubhouse users