حسین حائری on Clubhouse

Updated: May 15, 2024
حسین حائری Clubhouse
4.7k Followers
3.7k Following
@hosein.haeri Username

Bio

فرهنگی فعال عرصه سیاسی واجتماعی علاقمندبه پیشرفت کشورعزیزم نه اصولگراونه اصلاح طلبم به تبعیت ازحضرت آقارهبرعزیزم نظرم راصریح وصادقانه بیان می کنم.اگرنقصی دراینجانب هست هیچ ارتباطی باتفکرم نداردممکن هست مثل هرانسانی نقصی دربنده باشد.اینجاحضوردارم که بیشتربشنوم وبیاموزم ونظراتم رابه اشتراک بگذارم🇮🇷

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 15, 2024 4,703 +318 +7.3%
March 27, 2024 4,385 +92 +2.2%
March 10, 2024 4,293 +130 +3.2%
February 17, 2024 4,163 +85 +2.1%
January 30, 2024 4,078 +155 +4.0%
January 13, 2024 3,923 +130 +3.5%
December 28, 2023 3,793 +155 +4.3%
December 12, 2023 3,638 +173 +5.0%
November 27, 2023 3,465 +124 +3.8%
November 14, 2023 3,341 +56 +1.8%

Charts

More Clubhouse users