ދޮންބެ on Clubhouse

Updated: Jan 31, 2023
ދޮންބެ Clubhouse
2.5k Followers
4.7k Following
@hatteys Username

Bio

𝐀𝐦𝐤𝐤𝐨 . 𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗴𝗲 𝗯𝗮𝗽𝗽𝗶 🖤🖤މާޒީގެ ސަފުހާ ތަކު ގައި ހިރަފުސް ނެއް އެއް ވެސް މީހަކު ނޫޅޭނެ އެވެ ވީމާ އެސަފުހާ ތަކުގެ ހިރަފުސް ތައް ފޮޅާ ސާާފު ކުރެވޭތޯ ބަަލަން ވަގުތު ތައް ބޭކާރު ނުކޮއް މިޔަދު ލިބި ފައިވާ ހުސް ސަފުހާާ ތަކުގައި އާބާބެއް ލިޔަަަން ފަށާށެވެ މާޒީ ދޫކޮއް ލާށެވެ ތިމާ ދުނިޔެ އަށް އައިކީ ފަހަތައް ދަތުރު ކުރާކައް ނޫނެވެ މަންޒިލް ހޯދޭނީ ހިތް ވަރެއް ހުރެގެންް ކުރިޔައް ދަތުރު ކޮއް ގެންނެވެ 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 Thakudheeru genuvii aeh wes kameh thadhubee rakah badhaleh nukureweyne aewe ekamaku thadhu beeru genuvii konmne kameh thakudheeru badhalu kohlafaane aewe..🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ( Abadhu wes bynumey ehen meehun hen ufalu ga ulhey hen ulhen majaa koh hee shamaasaa kohlaa ulhen hurihaa aenmmen ge loabii beynumey alhaalun wes bynumey thiya hurihaa ekuverin ge faraathun bynumeee alhaalumaa loabiiii ......

hiyy varu ✊✊
hinithun vun 🤗🤗
ogaatheri kan ❤️❤️❤️
alhaalun 👊👊👊


Bunelan 👀👀Hehvvaala dhyfihyaa thii koh dhevunee


aharen nah aenmme agu bodu hadhiyaaa i love you soooo much all 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞


𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳 𝘢𝘩 𝘸𝘦𝘴 𝘧𝘭𝘰𝘸 𝘬𝘰𝘩 𝘭𝘢𝘢𝘵𝘩𝘪𝘪 𝘪𝘨𝘦𝘺 𝘢𝘺𝘳𝘢𝘩 𝘨𝘪𝘧𝘵 𝘢𝘦𝘩 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘺𝘯𝘦 𝘦𝘯𝘮𝘮𝘦 𝘨𝘪𝘯𝘢 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘥𝘩𝘦𝘺 𝘬𝘶𝘩𝘫𝘫𝘢𝘬𝘢𝘩 💯💯💯🇦 🇲 🇰 🇰 🇴  ★🇬 🇪 ★🇧 🇦 🇵 🇵 🇮 ⚔️

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 06, 2023 2,500 +100 +4.2%
October 03, 2022 2,400 +100 +4.4%
August 29, 2022 2,300 +100 +4.6%
July 10, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 20, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 10, 2022 1,900 +100 +5.6%
January 29, 2022 1,800 +100 +5.9%
January 07, 2022 1,700 +100 +6.3%
December 16, 2021 1,600 +100 +6.7%

Charts

More Clubhouse users