حسن صفی لو on Clubhouse

Updated: Mar 18, 2024
حسن صفی لو Clubhouse
3.8k Followers
3.6k Following
May 25, 2021 Registered
@hassansafilou Username

Bio

چندنکته از خودشناسی👇
1👈تو بیدار نمی‌شوی بلکه آن چیزی که همیشه بیدار بوده خودش را ادراک می‌کند و آن چیزی که همیشه بیدار است همان چیزی است که تو هستی.

2👈بندهٔ آنی که در بند آنی

3👈خدایی که به نظر وجود ندارد فقط همان همیشه موجود است؛ درحالی‌که این شخص که به نظر می‌رسد وجود داشته باشد هرگز وجود نداشته است، بنابراین می‌توان گفت که فقط این وضعیت مشاهده‌ی لا موجود بودن فرد است که رهایی است.

4👈باخت از جایی شروع میشه فک کنی که کسی شدی.

5👈تمامی راز هستی در سکوت ما نهفته است.
⌨️🖱️💻👈 آگاهی . روشنایی . نور . خدا . الله . عرفان . هو . وحدت وجود . تفحص خویش . انسان کامل . فلسفه . عارف .ذهن آگاهی . مراقبه .

Invited by: Hugh Forrest

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 18, 2024 3,813 +4 +0.2%
February 25, 2024 3,809 +6 +0.2%
February 07, 2024 3,803 +7 +0.2%
January 21, 2024 3,796 +26 +0.7%
January 04, 2024 3,770 +22 +0.6%
December 20, 2023 3,748 +29 +0.8%
December 04, 2023 3,719 +32 +0.9%
November 20, 2023 3,687 +15 +0.5%
November 09, 2023 3,672 +11 +0.4%
October 30, 2023 3,661 -1 -0.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users