S̷a̷y̷g̷a̷ ★ on Clubhouse

Updated: Jul 3, 2022
S̷a̷y̷g̷a̷ ★ Clubhouse
1.5k Followers
1.6k Following
@haruuze1 Username

Bio

ɴᴏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ʜᴏᴡ ᴅɪꜰꜰɪᴄᴜʟᴛ ʟɪꜰᴇ ᴍᴀʏ ʙᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴇᴠᴇɴᴛᴜᴀʟʟʏ ꜱᴜᴄᴄᴇᴅ,ɢᴏᴏᴅ ᴡɪʟʟɪɴɢ 📿🖤

sᴀʏɢᴀ Gang 👊

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 30, 2022 1,500 -100 -6.3%
May 06, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 30, 2022 1,500 +200 +15.4%
April 29, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 20, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 26, 2022 1,100 +100 +10.0%
January 29, 2022 1,000 +211 +26.8%
December 23, 2021 789 +33 +4.4%

Charts

More Clubhouse users