بابک . on Clubhouse

Updated: May 17, 2024
بابک . Clubhouse
5.1k Followers
5k Following
@ghrbanzadeh Username

Bio

طرفدار واقعی تیم تراکتور.
و نساجی مازندران


خط قرمزم تمامیت ارضی کشور


تو مپندار که در فکر تنم
نگران سرطان وطنم
اوکه بیمار شود ما همه نیز
من که بیمار شوم یک بدنم
وطن من از تن من خسته تر است
درک کن درد مرا از سخنم
به. تو      خدا.       سوکند
که   از.  غصه ی.   خیش
لحظه ای پیش تو من دم نزنم
من شفا می طلبم بهر وطن
نه شفای  بدن. خیش طنمنمیخواستم اهل عصیان شوم
تمرد کنم‌تا به فرمان شوم

ولیکن نباید که چون بره ای
ثناگوی گرگ بیابان شوم

نمی خواستم مثل گوساله ای
پی اخور یونجه و نان شوم

سپس گرد هرکعبه ابم دهند
که قربانی عید قربان شوم

ملاک مسلمان که اینان شوند
چه بهتر که من نامسلمان شوم

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 17, 2024 5,171 +99 +2.0%
March 28, 2024 5,072 +36 +0.8%
March 11, 2024 5,036 +31 +0.7%
February 18, 2024 5,005 +33 +0.7%
January 31, 2024 4,972 +43 +0.9%
January 14, 2024 4,929 +73 +1.6%
December 29, 2023 4,856 +62 +1.3%
December 14, 2023 4,794 +43 +1.0%
November 29, 2023 4,751 +55 +1.2%
November 15, 2023 4,696 +20 +0.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users