بابک . on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
بابک . Clubhouse
4.6k Followers
4.5k Following
@ghrbanzadeh Username

Bio

نمیخواستم اهل عصیان شوم
تمرد کنم‌تا به فرمان شوم

ولیکن نباید که چون بره ای
ثناگوی گرگ بیابان شوم

نمی خواستم مثل گوساله اله ای
پی اخور یونجه و نان شوم

سپس گرد هرکعبه ابم دهند
که قربانی عید قربان شوم

ملاک مسلمان که اینان شوند
چه بهتر که من نامسلمان شوم

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 05, 2022 4,600 -100 -2.2%
August 03, 2022 4,700 +100 +2.2%
July 15, 2022 4,600 +100 +2.3%
May 31, 2022 4,500 +100 +2.3%
May 30, 2022 4,400 +100 +2.4%
May 25, 2022 4,300 +300 +7.5%
May 11, 2022 4,000 +100 +2.6%
May 09, 2022 3,900 +200 +5.5%
May 08, 2022 3,700 +100 +2.8%
May 04, 2022 3,600 +100 +2.9%

Charts

More Clubhouse users