قیّومی حسین on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
قیّومی حسین Clubhouse
1.3k Followers
388 Following
@ghayuomi Username

Bio

هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم 🏝 هرچه بیشتر آموختم بیشتر متوجه نادانسته هایم شدم 🏝 مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق🧥بهتر زجامه ای که در او هیچ مرد نیست 🏝 قال رسول الله: بالعدل قامت السماوات و الارض:خط قرمز من عدالت است .
🌴حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق معیشت و زندگی سالم، حق آزادی اندیشه و بیان و حق امنیت فردی و اجتماعی، قبل از هر چیز حق هایی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی می‎باشند و انسان ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آنها برخوردار باشند.
این گونه حق ها ریشه در قانون گذاری یا اراده حکومت ندارند؛ بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار می‎آیند.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 08, 2021 1,300 -100 -7.2%

More Clubhouse users