فرید مدرسی on Clubhouse

Updated: May 20, 2022
فرید مدرسی Clubhouse
102.2k Followers
65 Following
Mar 12, 2021 Registered
@faridmodarresi Username

Bio

همسر و پدر و شهروند ایران
روزنامه‌نگار | Journalist

زنگوله کنار فالو را بزنید تا از راه‌اندازی اتاق‌ها مطلع شوید.

👈 لینک کانال تلگرام:🔻
https://t.me/Faridmodaresi

ایران - تهران 📍

Invited by: Vahid Abedini

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 20, 2022 102,200 +100 +0.1%
May 18, 2022 102,100 +100 +0.1%
May 16, 2022 102,000 +100 +0.1%
May 15, 2022 101,900 +100 +0.1%
May 13, 2022 101,800 +100 +0.1%
May 09, 2022 101,700 +200 +0.2%
May 08, 2022 101,500 +100 +0.1%
May 06, 2022 101,400 +200 +0.2%
May 04, 2022 101,200 +100 +0.1%
May 01, 2022 101,100 +200 +0.2%
April 27, 2022 100,900 +100 +0.1%
April 24, 2022 100,800 +100 +0.1%
April 22, 2022 100,700 +200 +0.2%
April 18, 2022 100,500 +100 +0.1%
April 16, 2022 100,400 +100 +0.1%
April 13, 2022 100,300 +100 +0.1%
April 09, 2022 100,200 +200 +0.2%
April 08, 2022 100,000 +100 +0.2%
April 06, 2022 99,900 +100 +0.2%
April 04, 2022 99,800 +100 +0.2%
April 01, 2022 99,700 +100 +0.2%
March 28, 2022 99,600 +100 +0.2%
March 25, 2022 99,500 +100 +0.2%
March 21, 2022 99,400 +100 +0.2%
March 18, 2022 99,300 +100 +0.2%
March 16, 2022 99,200 +100 +0.2%
March 12, 2022 99,100 +100 +0.2%
March 11, 2022 99,000 +1,600 +1.7%
February 07, 2022 97,400 +200 +0.3%
January 31, 2022 97,200 +200 +0.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users