فریبرز کلانتری on Clubhouse

Updated: Feb 1, 2023
فریبرز کلانتری Clubhouse
9.1k Followers
144 Following
Apr 4, 2021 Registered
@fakalantari Username

Bio

روزنامه نگار
عصری که در آن زندگی می کنیم عصر حق مداری است و دوره تکلیف مداری تمام شده است
ما راویان قصه های رفته از یادیم
هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه هیچیم
telegram:@mavarayehsokot

Invited by: Shante Randolph

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 06, 2023 9,100 +200 +2.3%
October 17, 2022 8,900 +100 +1.2%
October 06, 2022 8,800 +100 +1.2%
September 28, 2022 8,700 +100 +1.2%
June 10, 2022 8,600 +100 +1.2%
May 30, 2022 8,500 -100 -1.2%
May 25, 2022 8,600 -100 -1.2%
December 11, 2021 8,700 +100 +1.2%
November 14, 2021 8,600 +100 +1.2%
October 25, 2021 8,500 +100 +1.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users