Esterlin Valdez on Clubhouse

Updated: Mar 19, 2024
Esterlin Valdez Clubhouse
349 Followers
270 Following
@esterlin_v Username

Bio

✨ 𝘼𝙁𝙍𝙊-𝙇𝘼𝙏𝙄𝙉𝘼 𝙄𝙉 𝙏𝙀𝘾𝙃 ✨
ᴇɴᴛʀᴇᴘʀᴇɴᴇᴜʀ | ꜱᴘᴀɴɢʟɪꜱʜ | Afro-Latina
📍 ᴅʀ 🇩🇴 ɴʏᴄ 🇺🇸

☆*———————————————————―*☆
ɪᴛ’ꜱ ɴᴇᴠᴇʀ ᴛᴏᴏ ʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ ꜱᴛᴀʀᴛ ᴏᴠᴇʀ , ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴄᴀʀᴇ ꜰɪᴇʟᴅ ɪɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴛᴇᴄʜ ᴡᴏʀʟᴅ — 𝓖𝓸𝓵𝓲𝓿𝓮 ❤️ `•.¸¸.•´´¯`••._.• >✈️
☆*———————————————————―*☆𝕃𝕖𝕥’𝕤 𝕔𝕠𝕟𝕟𝕖𝕔𝕥 ! 🧩

✳️ | 𝗟𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 | 𝘀𝗲𝗹𝗳𝗰𝗮𝗿𝗲 | 𝗳𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀 | 𝗧𝗲𝗰𝗵 | libros y brunch | Run

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 19, 2024 349 +11 +3.3%
June 14, 2023 338 +43 +14.6%
January 10, 2022 295 +6 +2.1%
December 03, 2021 289 +2 +0.7%
October 25, 2021 287 +6 +2.2%
September 19, 2021 281 +5 +1.9%

Charts

Member of

More Clubhouse users