ದೀತ್ಯಾ ,,'!' on Clubhouse

Updated: Mar 15, 2024
ದೀತ್ಯಾ ,,'!' Clubhouse
1k Followers
276 Following
@eniddarenu Username

Bio

ಮೌನಗಮನಿ|ಅಲ್ಪವಿರಾಮಿ|ಪ್ರವಲಿಕೆ|ಸ್ವರ್ಧುನೀ|ಸುವ್ಯುಹ|ಇಕ್ಷು|ಸ್ಮಯ| ಧ್ರುವಿ| ಅಸ್ಪಷ್ಟ
___________________________
ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು🌍


ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೇ ಜೀವನ....... 👣


ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ...
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ
ಮುಗಿಲಿನಂತೆ...🌦🌦
:
ಕನ್ನಡತಿ💛♥️ | ಮಲೆನಾಡು📍🍃| IT ಜೀವನ 💻 | Love to travel 🧳 | B+ve 🩸

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 22, 2024 1,055 +1 +0.1%
January 02, 2024 1,054 -1 -0.1%
December 02, 2023 1,055 +3 +0.3%
November 18, 2023 1,052 -48 -4.4%
May 24, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 20, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 19, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 07, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 30, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 28, 2022 1,200 +100 +9.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users