Eᕼᔕᗩᑎ Hoseini on Clubhouse

Updated: Aug 14, 2022
Eᕼᔕᗩᑎ Hoseini Clubhouse
3.5k Followers
1.8k Following
@ehsanam111 Username

Bio

▪︎𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀||آلفا▪︎
꧁𝕄𝕒𝕗𝕚𝕒 𝕋𝕖𝕒𝕞꧂
. 00:00
ᴅᴇᴘᴜᴛʏ ᴏꜰ ᴀʟᴘʜᴀ ᴍᴀꜰɪᴀ

░▒▓█ #مهربان باشیم █▓▒░

مافیا تنها یک بازی نیست..! درس زندگیه...
مافیا بهت یاد میده,اعتماد و در ادامه اتحاد با آدم های صادق ودلسوز یعنی پیروزی شهر..!
وبهت یاد میده اگر شهروند بدی باشی و تو زمین اونایی که هدفشون فروپاشی شهره بازی کنی،توی شکست خودت و همشهری هات مقصری..!
باید یاد بگیریم هیچوقت تو زمین بی وطن ها بازی نکنیم....

◦•●◉✿ تنهایے لاتے تره ✿◉●•◦

قوانین פּ مقررات کلاب آلـ؋ـا ماـ؋ـیا....

۱ رکن اول פּ اصلے این کلاب اـבب פּ احترام می‌باشـב لطـ؋ـاً בر کمال اـבب פּ احترام با هم رـ؋ـتار کنیـב פּ همانگونـہ בوست בاریـב با شما رـ؋ـتار شوـב شما هم با בیگران همانگونـہ باشیـב.
۲ تحت هیچ شرایطے روے مایک همـבیگر نیاییـב حتے روز معارـ؋ــہ کـہ בر صورت مشاهـבـہ اخطار میگیریـב.
۳ تایم روز معارـ؋ــہ ۱ـבقیقـہ می‌باشـב.
۴هرگونـہ کنس عصبے פּ بے احترامے کـہ خارج از بازے باشـב פּ استـ؋ـاـבـہ از الـ؋ـاظ رکیک کیک مستقیم בارـב.
۵. قسم خورـבن بـہ هر نحو واستـ؋ـاـבـہ از الـ؋ـاظ خواهش میکنم و.....ممنوع است.
۶. اطلاق نقش بـہ هر نحوے با توجـہ بـہ سناریو ونقش اطلاق شـבـہ اخطار פּ کیک مستقیم בارـב.
۷تهـבیـב بـہ בیس کارت פּ اکزیت کیک مستقیم בارـב.
۸.ـבرصورت בیس کارت פּ اکزیت اگر ؋ـرـב مورـב نظر روے مایک نقش خوـב را بگویـב اگر شهرونـב باشـב یک شات اضاـ؋ـے بـہ ماـ؋ـیا בاـבـہ میشوـב פּ اگر ماـ؋ـیا باشـב شات ماـ؋ـیا گرـ؋ـتـہ میشوـב.
۹.تحت هیچ شرایطے با گاـב بازے وارـב چلنج نشویـב حرـ؋ اول פּ آخر را בر بازے گاـב میزنـב פּ بایـב احترام بگذاریـב.
۱۰.از زمان شروع بازے بک چنل گاـב بازے פּ همچنین پلیرهاے حاضر בر بازے قـ؋ـل است تا انتهاے بازے פּ اگر مشاهـבـہ شوـב کـہ پلیر وارـב بک چنل پلیر בیگرے کـہ בر بازے هست شـבـہ صـב בرصـב برخورـב خواهـב شـב.

▀▄▀▄▀▄ نحوـہ בاـבن اخطارها:
اخطار اول:ـבیس ابلیتے شـבـہ פּ حق راے گرـ؋ـتـہ میشوـב.
اخطار בوم : سایلنت
اخطار سوم :با هر نقش פּ هر سایـבے با احترام کیک از بازی ▄▀▄▀▄▀
«دوستان عزیز...ما اینجا دور هم جمع می‌شویم تا دقایق و ساعاتی را فارغ از هرگونه مشغله و دغدغه فکری در کنار هم به خوبی و زیبایی سپری کنیم.پس بیایید سعی کنیم از این لحظات به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و هدف ما چیزی نیست جز اینکه بتوانیم خاطرات خوب و خوشی را برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم به ما در راه رسیدن به این هدف یاری کنید..»
Tehran❤️
Taji💙
Azar mahi❤️
My brather: Leo

«حضور من در هر رومی به منزله تایید آن روم است»

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
August 13, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 08, 2022 3,400 -100 -2.9%
August 06, 2022 3,500 +100 +3.0%
July 14, 2022 3,400 +100 +3.1%
June 23, 2022 3,300 +100 +3.2%
April 24, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 23, 2022 3,100 -100 -3.2%
April 19, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 16, 2022 3,100 +100 +3.4%
April 09, 2022 3,000 +100 +3.5%

Charts

More Clubhouse users