Zozo 000 on Clubhouse

Updated: Oct 6, 2022
Zozo 000 Clubhouse
1.9k Followers
2.1k Following
@drsmumtaaz Username

Bio

(بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ)
H̶a̶d̶a̶l̶k̶a̶ b̶a̶d̶a̶n̶ w̶a̶x̶a̶ k̶a̶ j̶e̶c̶l̶a̶h̶a̶y̶ A̶m̶u̶s̶n̶a̶n̶t̶a̶🤫
🇸🇴❤️
❥𝐴𝑑𝑜𝑜 𝐴𝑞𝑜𝑜𝑛 𝑖𝑖 𝑙𝑎ℎ𝑒𝑦𝑛 𝐻𝑎 𝐼𝑙𝑎 𝐾𝑎𝑓𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑖𝑏𝑡𝑎𝑑𝑎❥❥

꧁ఌR̺͆i̺͆y̺͆o̺͆ w̺͆a̺͆l̺͆b̺͆o̺͆ o̺͆o̺͆ r̺͆i̺͆y̺͆o̺͆d̺͆o̺͆ w̺͆a̺͆d̺͆ k̺͆u̺͆ j̺͆i̺͆r̺͆t̺͆a̺͆ B̺͆b̺͆e̺͆😘ఌ꧂


ꨄఌ❦

꧁ꨄm͜͡y͜͡ s͜͡u͜͡p͜͡p͜͡e͜͡r͜͡ h͜͡e͜͡r͜͡o͜͡ D͜͡j͜͡ A͜͡m͜͡i͜͡c͜͡o͜͡ꨄ꧂


I͜͡x͜͡i͜͡r͜͡a͜͡m͜͡k͜͡a͜͡ A͜͡a͜͡n͜͡ i͜͡x͜͡t͜͡i͜͡r͜͡a͜͡m͜͡a͜͡y͜͡a͜͡. D͜͡a͜͡d͜͡k͜͡a͜͡

M͜͡i͜͡c͜͡n͜͡a͜͡h͜͡e͜͡e͜͡d͜͡u͜͡. m͜͡a͜͡h͜͡a͜͡n͜͡. I͜͡n͜͡ a͜͡a͜͡n͜͡ D͜͡a͜͡n͜͡k͜͡a͜͡

K͜͡a͜͡l͜͡e͜͡y͜͡a͜͡h͜͡a͜͡y͜͡. E͜͡e͜͡. W͜͡a͜͡a͜͡. D͜͡h͜͡a͜͡q͜͡a͜͡n͜͡ Y͜͡a͜͡r͜͡ A͜͡n͜͡

K͜͡a͜͡s͜͡o͜͡. B͜͡a͜͡r͜͡t͜͡e͜͡y͜͡ t͜͡a͜͡r͜͡b͜͡i͜͡y͜͡a͜͡d͜͡i͜͡. H̺͆o̺͆o̺͆y̺͆o̺͆ m̺͆c̺͆n̺͆❤️‍🔥🩸


───── •✧✧• ────
❃ 🇸🇴❥ B͟͟͟͞͞͞A͟͟͟͞͞͞N͟͟͟͞͞͞A͟͟͟͞͞͞A͟͟͟͞͞͞D͟͟͟͞͞͞I͟͟͟͞͞͞R͟͟͟͞͞͞ ❥🇸🇴 ❃
───── •✧✧• ────
𝕊𝕠𝕞𝕒𝕝𝕚𝕒 🩸💉
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
My mom🥰

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 12, 2022 1,900 +100 +5.6%
April 10, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 03, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 29, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 19, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 15, 2022 1,400 -100 -6.7%
March 13, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 -100 -6.7%
March 10, 2022 1,500 +100 +7.2%
February 04, 2022 1,400 +100 +7.7%

Charts

More Clubhouse users