குருநாதா🪼 on Clubhouse

Updated: Nov 22, 2023
குருநாதா🪼 Clubhouse
6k Followers
1k Following
@dreamcatcherxx Username

Bio

𝑾𝒉𝒊𝒔𝒌𝒆𝒚 🥃

𝑭𝒖𝒄𝒌 𝒄𝒂𝒔𝒕𝒆.𝑰 𝑴 𝒂 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒏 🧑‍💼


🤫என்ன எதிர்க்க ஒரு கூட்டமே இருக்கு நா !!என்ன கொண்டாட ஒரு ஊரே இருந்துச்சி !! 🤒🤕

" ஆனா 👿 இப்போ "

ஒரு நாடே இருக்குடா 🔥ஒத்தா 👿

உண்மையா 😌இருப்பதை விட 🤷சில நேரத்தில் !!😊

"ஊமையா😶 இருப்பது நல்லது !!🤫"


நானும் எவ்ளோ நாள் தான்
நல்லவனாவே நடிக்கிறது.!😈💥

உலகத்தை நேசி ஒருவரையும் நம்பாதே
உறங்கிய போதும் ஒரு கண்ணை மூடாதே💯

சேலைக்கு பின்னாடி மோப்பம் புடிக்கும் நாய் வால வெட்டணும் டா அட 💯

நம்மூரு பொண்ணுங்க நம் மேல . வைக்குற நம்பிக்கை முக்கியம் டா💞

இரவுகள் உறங்கச் சொன்னாலும் சில நினைவுகள் உறங்க விடுவதில்லை💯

𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙚
𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙❤️-𝘽𝙮 𝙂𝙪𝙧𝙪

𝙐𝙣𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙪𝙣𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩𝙚𝙙
𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨𝙝𝙞𝙥 - 𝙉𝙞𝙨𝙝𝙞𝙢𝙞𝙮𝙖❤️🫂


𝑪𝒉𝒊𝒏𝒏𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒏𝒂 𝒌𝒂𝒏𝒏𝒂𝒔𝒂𝒊𝒗𝒊𝒍 𝒖𝒏 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒂𝒊 𝒂𝒂𝒈𝒂𝒗𝒂
𝑪𝒉𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈𝒂𝒍𝒊𝒍 𝒖𝒏 𝒖𝒚𝒊𝒓𝒂𝒊 𝒗𝒂𝒂𝒏𝒈𝒂𝒗𝒂𝒂 💛

0.00 ━━━●────── 02:14
⇄ ⏮ ⏯ ⏭ ↻𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 ⚠️:𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒖𝒗 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆🥃❤️

😌𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒔 𝑺𝒆𝒓𝒖𝒑𝒂𝒅𝒊 🥿😏


🥺𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒔⚠️
𝑻𝒘𝒐 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔🫂 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒄𝒂𝒓𝒆 🧛🏻‍♂️🧛🏻‍♀️

𝙓𝙓𝙓 𝙏𝙀𝙉𝙏𝘼𝘾𝙄𝙊𝙉
( 𝙅𝙖𝙝𝙨𝙚𝙝 𝘿𝙬𝙖𝙮𝙣𝙚 𝙍𝙞𝙘𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙊𝙣𝙛𝙧𝙤𝙮)

𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄
╱|、
(˚ˎ 。7
|、˜〵
じしˍ,)ノ

𝑫𝒐𝒏𝒕 𝑻𝒂𝒌𝒆 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆 𝑳𝒆𝒕'𝒔😇
𝑲𝒂𝒓𝒎𝒂 𝑫𝒐 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒌

𝙆𝙖𝙡𝙡𝙖𝙧𝙖𝙞𝙮𝙞𝙡 𝙠𝙤𝙤𝙙𝙖 𝙟𝙖𝙣𝙣𝙖𝙡 𝙤𝙣𝙙𝙧𝙪 𝙫𝙖𝙞𝙩𝙝𝙪
𝙐𝙣𝙙𝙝𝙖𝙣 𝙢𝙪𝙜𝙖𝙢 𝙥𝙖𝙖𝙧𝙥𝙚𝙣𝙖𝙙𝙞...

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 22, 2023 6,088 +2 +0.1%
November 10, 2023 6,086 +4 +0.1%
November 01, 2023 6,082 -7 -0.2%
October 14, 2023 6,089 -2 -0.1%
October 06, 2023 6,091 -1 -0.1%
September 28, 2023 6,092 -2 -0.1%
September 20, 2023 6,094 -6 -0.1%
September 13, 2023 6,100 +17 +0.3%
September 06, 2023 6,083 -12 -0.2%
August 31, 2023 6,095 -13 -0.3%

Charts

More Clubhouse users