مهدی کنی on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
مهدی کنی Clubhouse
1.1k Followers
156 Following
Apr 5, 2021 Registered
@dr.kani_m86 Username

Bio

دکتری
فقه و حقوق
مدرس دانشگاه
قائل به خیزش مردمی نخبگان در عرصه های متنوع جامعه به عنوان کلیدی ترین اصل جامعه سازی

Invited by: Mohammed Kourani

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 23, 2021 1,100 +690 +168.3%

More Clubhouse users