هرکول افلاطون on Clubhouse

Updated: Jan 7, 2024
هرکول افلاطون Clubhouse
4.5k Followers
4.9k Following
Apr 14, 2021 Registered
@davidns7 Username

Bio

خدمت اول من در مسیح تعلیم ذریت مار است
با افتخار غلام عیسی مسیح هستم
🕊️⛪️✝️
لطفا بیشتر یک دقیقه منو نصیحت نکنید
درباره بیوگرافی من از من سوال نپرسید جواب نمی دم
کلام خدا واضح میگوید زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد (اول تیموتائوس باب ۲ آیه ۱۲)
کسی را که دوازده بار پینگ کنم و نیاد آنفالو میکنم
مگه میشه یکی را که آن لاین هست و دوازده بار دعوت کنی و نیاد
حضورم اینجا دال بر موافقت همه جانبه من نیست
عیسی بدو گفت، من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد. (يوحنا ۱۱: ۲۵)

اگر از من خواهش رسمی بکنید الاهیات ذرت مکزیکی را برایتان می فرستم

جمله معروف معلم ایرانی مسیح کیهانی که همان کشیش شناخته شده است. بهتر است بجای اینکه بگوییم عیسی خدا است، بهتر است بگوییم که مسیح خدا است نه اینکه عیسی خدا است.
خلاصه ایی از بدعت مسیح کیهانی
۱- در تعلیم مسیح کیهانی مسیح را از عیسی جدا میکند.
۲- در تعلیم مسیح کیهانی آمده خدا دوبارتجسد گرفت (جسم شد) یکبار در اجسام و مواد و بار دوم در عیسی مسیح.
۳- در درس ششم از شخصی یهودی بنام اتی هیلسوم صحبت شده که چون ایشان هر چند رابطه جنسی بی محابا با مردان متعدد داشت ولی چون مهربان بود مسیح کیهانی پرست بود.
۴- در تعلیم مسیح کیهانی تعلیم داده شده که در مراسم عشا با خون عیسی و همچنین تمامی مظلومین جهان شریک میشویم در حالیکه کلام خدا خون عیسی را خون خدا معرفی کرده.
۵- در مسیح کیهانی اعتقادی به گناه موروثی نیست
۶- در تعلیم مسیح کیهانی اعتقاد بر این است خدا را میتوان مادر آسمانی نیز مخاطب قرار داد.
۷- در مسیح کیهانی اعتقاد دارند که اگر شرایط بود میشد که مسیح بصورت دختر نیز به دنیا بیاید.
۸- در مسیح کیهانی به اعتقادنامه ها اعتقادی ندارند که البته یکی به نعل میزنند یکی به میخ
در درس مقدماتی آمده که پطرس با عشق و شجاعت موعظه میکرد و موعظه او غلط غلوط بود ولی کی اهمیت میداد (مهم مفهوم پیام عشق پطرس بود)
۹- سوال مهم اینه که آیا به گناه موروثی اعتقاد دارند
۱۰- آیا دیگر جهنمی وجود دارد؟
۱۱- آیا معلم مسیح کیهانی بدعتگذار است؟
۱۲- نظرشان درباره اتی هیلسوم چیست؟
۱۳- آیا مسیح را از عیسی میتوان جدا کرد؟
۱۴- آیا امکان داشت شخص دوم تثلیث بصورت یک دختر به دنیا بیاید؟
۱۵- آیا میتوان شخص اول تثلیث را مادر آسمانی خطاب کرد؟
۱۶-آیا شخص دوم تثلیث دوبار تجسم یا بقول ایشان تجسد شد؟
۱۷ - جمله خاصی دارند که تعلیمی غلط است و آن هم این است که عیسی از طریق مسیح برای ما کار کرد در اینجا مسیح را مسیح میدانند و عیسی را تجسد خدا میدانند و همواره تلاش میکنند بین این دو جدایی قائل شوند
معتقد به داکترین ذریت مار چون مکاشفه ایی از روح القدس است

Invited by: aidin nikfal

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 07, 2024 4,523 +396 +9.6%
December 22, 2023 4,127 +411 +11.1%
December 07, 2023 3,716 +616 +19.9%
November 22, 2023 3,100 +2,698 +671.2%
October 16, 2022 402 +20 +5.3%
August 18, 2022 382 -24 -6.0%
July 13, 2022 406 +16 +4.2%
June 05, 2022 390 -1 -0.3%
April 29, 2022 391 +11 +2.9%
March 21, 2022 380 +64 +20.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users