﮼دانیال‌ ﮼فراهاني on Clubhouse

Updated: Aug 17, 2022
﮼دانیال‌ ﮼فراهاني Clubhouse
3.2k Followers
2k Following
@danialfarahanii Username

Bio

🇸🇪📍. Stockholm
💙 ‌ ﮼ ﮼ماری

W.A +46722771388


🪢🪢♥️♠️🪢🪢♥️♠️🪢🪢♥️♠️🪢🪢
‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌كلاب‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
🔥⚔️🔥 A͜͡L͜͡ C͜͡A͜͡P͜͡O͜͡N͜͡E͜͡ 🔥⚔️🔥

🪢🪢♦️♣️🪢🪢♦️♣️🪢🪢♥️♣️🪢🪢🔱‌‌‌ ‌ ﮼‌‌ ﮼مترجم‌ 👥 I͟͟͟͞͞͞n͟͟͟͞͞͞t͟͟͟͞͞͞e͟͟͟͞͞͞r͟͟͟͞͞͞p͟͟͟͞͞͞r͟͟͟͞͞͞e͟͟͟͞͞͞t͟͟͟͞͞͞e͟͟͟͞͞͞r͟͟͟͞͞͞ ♦️T͟͟͟͞͞͞o͟͟͟͞͞͞l͟͟͟͞͞͞k͟͟͟͞͞͞ 🔱﮼انسان‌‌ ﮼بودن‌‌ ﮼خود‌‌ ﮼به‌‌ ﮼تنهایی‌‌ ﮼یک‌‌ ﮼دین‌‌ ﮼است،

که‌‌ ﮼پیروان‌‌ ﮼چندانی‌‌‌‌ ندارد ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

دانش‌‌‌‌‌﮼اموز‌‌‌‌‌. ✍️ بازي‌‌‌﮼مافيا

پندار‌‌‌﮼نیک

گفتار‌‌‌﮼نیک

کردار‌‌‌﮼نیک

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
August 16, 2022 3,200 +100 +3.3%
July 16, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 06, 2022 3,000 +100 +3.5%
July 03, 2022 2,900 +100 +3.6%
June 13, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 29, 2022 2,700 -100 -3.6%
May 02, 2022 2,800 +100 +3.8%
February 11, 2022 2,700 +100 +3.9%

Charts

More Clubhouse users