دکترشیخ باباشونم on Clubhouse

Updated: Mar 24, 2024
دکترشیخ باباشونم Clubhouse
2.9k Followers
685 Following
@chefirani Username

Bio

ؒ﷽‌اؒیؒاؒلؒتؒ مؒتؒحؒـؒבؒـؒہؒ سؒیؒاؒـؒہؒ پؒوؒشؒاؒنؒؒ﷽‌

ایالاتـہ متحـבـہ شیخ باباشونم


🔪❤️F͙o͙u͙n͙d͙e͙r͙ O͙f͙ M͙o͙t͙a͙h͙e͙d͙i͙n͙❤️🔪


من بک دادنم یه خورده مشکل داره ولی فالوت و بک بدم بعدا بری آنفالو کنی با کلاب هاووس خداحافظی کن.متوجه شدی که چی میگم

کلاب متحدین یک کلاب نیست یک خوانوادس. حدف ما خوانواده و متحدبودن است
𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆𖨆☜︎︎︎☜︎︎︎☜︎︎︎
꧁أنا المظلوم الشیخ باباشونم꧂

ᴅᴏʀᴅᴜɴᴇʏᴇ ʙᴀʙᴀsʜ:𝐬𝐭𝐚𝐫_𝐦𝐚𝐫𝐢𝐲𝐚❤👨‍👧

𝗠𝘆 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗕𝗼𝘆 : 𝓐𝓵𝓲𝓻𝓮𝔃𝓪 𝓝𝓲𝓷𝓳𝓪

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 24, 2024 2,980 +100 +3.5%
March 07, 2024 2,880 +61 +2.2%
February 14, 2024 2,819 +65 +2.4%
January 27, 2024 2,754 +49 +1.9%
January 11, 2024 2,705 +57 +2.2%
December 26, 2023 2,648 +22 +0.9%
December 10, 2023 2,626 +52 +2.1%
November 25, 2023 2,574 +41 +1.7%
November 13, 2023 2,533 +30 +1.2%
November 03, 2023 2,503 +5 +0.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users