NAADY boss on Clubhouse

Updated: Aug 16, 2022
NAADY boss Clubhouse
1.6k Followers
2.3k Following
@bosss6 Username

Bio

respect kohfiyyaa respect libeyne Insha Allah...

kehi veri knnn
‏މަރުވުމަށްފަހު ތިމާ އެކަމަކާއި އެންމެ ހިތާމަކުރާނެ އެއްކަމަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު ގޯސްއެކުވެރިން ގެންގުޅެވުނީމައެވެ.
‏ރަނގަޅު އެކުވެރިން ޚިޔާރު ކުރާށެވެ.

‏ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް 🙂
ހުރިހާ އެންމެން އުފަލުގައި ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާ! ހުރިހާ އެންމެންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާމީހާ! އަދި ހުރިހާ އެންމެނަށް އަޅައިލާ އޯގާތެރިވާ މީހާ! އެންމެ ފަހުވަގުތު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އެކަނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ ބާކީވެފައެވެ! ދުނިޔެ ދެކޭ ހަޤީޤަތެއް!
އަޅަމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލައްވާނދޭވެ!
އާމީން
🤲


Baru baadhey ,,,,vanee..hiyfanaa ey mithaa gaa**** thiya moonu,,,dhn ,,vidhaa iru thari eh gaa,,,,,vanaa dhilllllllll,,,

kairee hunna iru varah hiyy heyo kamah hedhi Gen dhurah dhiyaeema mass keun nun kame noavey kada eyy meethi 🤫🤫

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 29, 2022 1,600 -100 -5.9%
April 24, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 10, 2022 1,600 +100 +6.7%
January 20, 2022 1,500 +100 +7.2%
December 22, 2021 1,400 +100 +7.7%
December 15, 2021 1,300 +100 +8.4%
November 30, 2021 1,200 +100 +9.1%

Charts

More Clubhouse users