ബാലു അഞ്ചൽ on Clubhouse

Updated: May 22, 2024
ബാലു അഞ്ചൽ Clubhouse
1.9k Followers
33 Following
May 26, 2021 Registered
@baluacl Username

Bio

ജാതിയില്ല മതമില്ല സദാചാരം തീരെയില്ല.

Journalism Student / Ad Film Making / Script Writing

✌️ എഴുത്ത്, ✌️സിനിമ, ✌️ യാത്ര, ✌️സംഗീതം, ✌️ ക്രിക്കറ്റ്......

ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ....

സ്വന്തമായി എഴുതിയ തിരക്കഥ സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ.....

എഴുതാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്...കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുമാണ് എന്റെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ.....

Invited by: Arv Anchal

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 22, 2024 1,954 +2 +0.2%
April 19, 2024 1,952 +1 +0.1%
March 13, 2024 1,951 -1 -0.1%
February 03, 2024 1,952 -1 -0.1%
December 31, 2023 1,953 -47 -2.4%
September 23, 2021 2,000 +1,986 +14,185.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users