പുണ്യാളൻ ARUN 4 CHRIST on Clubhouse

Updated: Nov 27, 2023
പുണ്യാളൻ ARUN 4 CHRIST Clubhouse
1.2k Followers
1.7k Following
@arunsathyanarun Username

Bio

പലരും പലർക്കും വേണ്ടി ജീവൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുമ്പോൾ🥴🥴🥴,

എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്ത ജീവനെ കൊടുത്തിട്ട്,
നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ തന്നു എന്നു പറഞ്ഞ യേശുവിനെ ആണ് എനിക്കിഷ്ടം🥰🥰🥰🥰
ഫിലിപ്പിയർ 1:21

എനിക്കു ജീവിക്കുന്നതു ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നതു ലാഭവും ആകുന്നു.


💪THE CHRIST WARRIOR💪
🥰 fight for right to light 🥰


റോമിന്റെ അടിമ ഭാരം ചുമക്കുന്ന😭😭😭 കാതോലിക്കാ നിന്നെ യേശു വിളിക്കുന്നു🥰🥰

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 27, 2023 1,201 +60 +5.3%
November 14, 2023 1,141 +32 +2.9%
November 04, 2023 1,109 +19 +1.8%
October 26, 2023 1,090 +19 +1.8%
October 17, 2023 1,071 +10 +1.0%
October 09, 2023 1,061 +24 +2.4%
October 01, 2023 1,037 +982 +1,785.5%
December 31, 2021 55 0 0.0%
November 23, 2021 55 +4 +7.9%
October 15, 2021 51 +5 +10.9%

Charts

Member of

More Clubhouse users