๛ᏟᖇᾀẔẙ๛ . on Clubhouse

Updated: Feb 15, 2024
๛ᏟᖇᾀẔẙ๛ . Clubhouse
2.3k Followers
204 Following
@arpuhelldotking Username

Bio

🫅𓅓ചꫂ᥋വർപ്പട 𓅓🫅
🥷🏿๛𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓⋆⋆𝐂𝐋𝐔𝐁๛🥷🏿
𓅓A҇R҇A҇B҇✰✰G҇A҇N҇G҇𓅓
≛⃝⋆⃟ۣۜ🅢︎ᴏᴜʟ⋆⃟ۣۜ🅑ʀᴏᴛʜᴇʀ𝗌⋆⃟ۣۜ❤️
🪄ᴀʙᴜ ɪᴋᴋᴀ 🪄ᴠᴏʀᴛᴇx ɪᴋᴋᴀ 🪄ᴍʀs ɪᴋᴋᴀ 🪄ᴋɪɴɢ ʀᴏʟʟᴏ ɪᴋᴋᴀ 🪄ᴍɪᴋᴋᴜ 🪄ғᴀɪᴢɪ 🪄ʙᴜᴅᴅʏ 🪄sᴀɢᴀʀ 🪄ʟᴜsɪ 🪄ǫᴀsɪᴍ 🪄ʙᴜᴄᴋʀʏ 🪄ᴄᴀʟɪʙᴜʀ 🪄sᴀʀᴅᴀᴀʀ 🪄ṽṎᖇt⁅✘
ʙʟᴏᴏᴅ ᴏғ✧▬▬▬▬▬▬▬๛𝖆𝖇𝖚๛ᾀᖇᾀḳḳᾀ℄๛
ՊᙈᏕʈዞᖴᾀ
🪄๛ᾀᏰᙈ๛🫅ᶜʰᵃᵛᵉʳᵖᵃᵈᵃ𓅓

✨അങ്കത്തട്ട᭄ൽ നീ വ᭄ള᭄ച്ചു കെꪆലവ᭄ള᭄ മുഴക്ക᭄ പേꪆര᭄ന് ഇറങ്ങുമ്പെꪆൾ ന᭄ന്റെ രക്തത്ത᭄ൽ എന്റെ നꪆമം കുറ᭄ക്കꪆൻ ന᭄ന്റെ എത᭄രꪆള᭄ ആയ᭄ ഞꪆൻ ഉണ്ടꪆവുo💫
🪄๛ᏟᖇᾀẔẙ๛🫅ᾀᖇᾀḳḳᾀ℄𓅓. 📌


𝔻𝕆𝕋 💪 ℂ𝕃𝕌𝔹 𝕂𝕀ℕ𝔾

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 28, 2024 2,371 +1 +0.1%
January 11, 2024 2,370 +2 +0.1%
December 26, 2023 2,368 -1 -0.1%
December 11, 2023 2,369 -1 -0.1%
November 26, 2023 2,370 +1 +0.1%
November 13, 2023 2,369 +2 +0.1%
October 25, 2023 2,367 +1 +0.1%
October 17, 2023 2,366 +1 +0.1%
September 30, 2023 2,365 -2 -0.1%
September 23, 2023 2,367 -2 -0.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users