രാജാവിന്റെ മകൻ on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
രാജാവിന്റെ മകൻ Clubhouse
4.3k Followers
2.4k Following
Jun 7, 2021 Registered
@arikuttan Username

Bio

Action block !!
follow back assured 💯തണ്ണിമത്തൻ SQUAD 🍉

I'm Arun Anithottathil

INDIAN 🇮🇳

From Culture Capital Of Kerala (KL : 08)

Athlet 🏐

Kerala state sports council product 💪

Volley pranthan 💓

Comrade by birth 🚩

Lalettan uyir 💋❤️കടലാസിൽ മഷി!!✍️ കൊണ്ട് എഴുതിയ കാവ്യം ആണ് സിനിമ🎞️ എങ്കിൽ, ചങ്കിൽ ചോര കൊണ്ട് എഴുതിയ ഇതിഹാസം ആണ് എന്റെ ലാലേട്ടൻ 😘❣️

My phone number is 👉
8137880553....💯💓

FB 👉 Arun Anithottathil

Invited by: Lijith Vipin

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 28, 2022 4,300 -100 -2.3%
January 28, 2022 4,400 -100 -2.3%
October 03, 2021 4,500 -100 -2.2%
September 22, 2021 4,600 +4,567 +13,839.4%

Member of

More Clubhouse users