Ali Orangi on Clubhouse

Updated: Feb 20, 2024
Ali Orangi Clubhouse
1.7k Followers
1.2k Following
@ali.orangi9296 Username

Bio

میزی برای کار ،
کاری برای تخت ،
تختی برای خواب ،
خوابی برای جان ،
جانی برای مرگ ،
مرگی برای یاد ،
یادی برای سنگ ،
این بود زندگی ... ؟

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 20, 2024 1,707 +44 +2.7%
February 02, 2024 1,663 +28 +1.8%
January 16, 2024 1,635 +36 +2.3%
December 31, 2023 1,599 +22 +1.4%
December 16, 2023 1,577 +25 +1.7%
December 01, 2023 1,552 +30 +2.0%
November 16, 2023 1,522 +14 +1.0%
November 06, 2023 1,508 +7 +0.5%
October 28, 2023 1,501 +14 +1.0%
October 19, 2023 1,487 +12 +0.9%

Charts

Member of

More Clubhouse users