⁑Ʀɑѵɑղɑ෴ on Clubhouse

Updated: May 7, 2024
⁑Ʀɑѵɑղɑ෴ Clubhouse
1.3k Followers
564 Following
@akka_niki Username

Bio

♔︎𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 ❥︎𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟☠︎︎𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦⏤͟͟͞♡
𝗕𝗶𝗼 𝘃𝗮 𝗽𝗮𝗸𝗮𝘁𝗵𝗮 𝗱𝗮𝗮 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝘀𝗼𝗱𝗮✨💯☮️

📍cbe
мαн ωσяℓ∂ 🔐🧊
உன்னை விட அழகிகள்💘 எத்தனையோ🖤 உலகிலே✨
இருக்கலாம் 🤍அது எல்லாம் எனக்களகு💗 இல்லை💖
சிரிக்கும் உன் ☮️சிரிப்பு தான் அலகுகளின் எல்லை💯
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
@mrs.ravana
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛

தாய்மடியில் சேய்தான்✨
வரலாமா 💋தள்ளி நின்று துன்பம்🦋
தரலாமா உன்னை கொஞ்ச மனம்😇
கெஞ்ச 📌என்னை தனியே விடலாமா🧊
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
@ishucrazyy
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛

🔐🔐🔐🔐🔐🔐
🔐ᴍʀ.ᴍɪɴɪᴏɴ 🔐
🔐🔐🔐🔐🔐🔐
ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ᴘɪᴇᴄᴇ 😈

ᴇɴɢᴀ ᴅᴀᴀ ᴇɴɴᴏᴅᴀ ǫᴜᴇᴇɴ ʏᴇᴇ 👀🙈


𝐔𝐥𝐚𝐠𝐚𝐦𝐚𝐞🌍 𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚🤗 𝐢𝐯𝐚𝐧
𝐕𝐚𝐚𝐳𝐡𝐮𝐦💖 𝐚𝐳𝐡𝐚𝐠𝐚𝐢😻 𝐩𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐚🌹
𝐌𝐚𝐠𝐚𝐥 𝐲𝐞𝐧𝐚 🥺𝐯𝐚𝐥𝐚𝐫𝐤𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧
𝐈𝐯𝐚𝐧🥰 𝐮𝐲𝐚𝐫𝐚𝐦 𝐤𝐮𝐫𝐚𝐢𝐧𝐝𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐚𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚☺🤭
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
⚚₦ł₭ł⚚ ₳₦Ʉ₲⚚❣️
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛

𝐄𝐧𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐚𝐫𝐤𝐚🎗
𝐒𝐨𝐥𝐥𝐚𝐯𝐚𝐭𝐡𝐞𝐥𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐞𝐭𝐤𝐚🌠
𝐊𝐢𝐝𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚 𝐎𝐫𝐮 𝐔𝐲𝐢𝐫 𝐓𝐡𝐮𝐧𝐚𝐢 𝐍𝐞𝐞𝐲𝐞🔐
𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐫𝐢𝐩𝐩𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐚𝐝𝐡𝐢😁… 𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐚𝐫𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐚𝐝𝐡𝐢🥰
𝐏𝐚𝐠𝐢𝐫𝐧𝐝𝐡𝐮 𝐍𝐞𝐞 𝐀𝐫𝐮𝐧𝐝𝐡𝐮𝐠𝐢𝐫𝐚𝐲𝐞
𝐄𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐞 𝐏𝐨𝐢𝐲𝐞𝐧𝐚😻… 𝐍𝐞𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐮𝐦 𝐌𝐞𝐢𝐲𝐞𝐧𝐚💝
𝐄𝐧 𝐀𝐭𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐦💖 𝐘𝐚𝐚𝐯𝐚𝐢𝐲𝐮𝐦 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐲𝐞🌍
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
ᴀʙɪᴛʜᴀ💖
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
Liya uriye 😍🥰
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
ᴊᴇɴɪ࿐
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
❀⏤͟͟͞͞★⃝♪Rowdy Baby🔐
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
𝐀𝐧𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐚𝐥𝐚𝐚𝐭𝐭𝐮𝐦 𝐚𝐧𝐧𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐞🔐
𝐂𝐡𝐢𝐭𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐨𝐯𝐚𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐞🌍
𝐊𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐞𝐲𝐚𝐚𝐠𝐮𝐦 𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐝𝐡𝐢 𝐧𝐞𝐞💖
𝐊𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐚𝐚𝐥𝐮𝐦 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢 𝐦𝐨𝐳𝐡𝐢 𝐧𝐞𝐞😻

┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
𝐓𝐡𝐞𝐧𝐮𝐦𝐨𝐳𝐥𝐢😻
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
𝐌𝐮𝐭𝐡𝐚𝐥𝐚𝐠𝐮 🥰🔐
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛


𝄞❥𝙅𝙖𝙣𝙫𝙞 ✈️𝘼𝙞𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙘𝙚🚀☬。゚゚・。・゚゚。
゚🐣 。゚
゚・。・゚

Uriye vitu ponalum nam natpu endurm marathu ❤❤🦋
┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
@sahapradeep1
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛

ᴍʏ sᴘᴄʟ ᴏɴᴇ 💯💖👻

┏━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┓
ʏᴏɢᴀ ᴘʀɪʏᴀ 🐾🦋
┗━━━━°❀•°✮°•❀°━━━┛
🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐
🔐@biskothey_0_0🖇🔐
🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

Loyal to 💯 @akka_niki

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 07, 2024 1,354 -1 -0.1%
March 23, 2024 1,355 +2 +0.2%
March 06, 2024 1,353 +3 +0.3%
February 13, 2024 1,350 +1 +0.1%
January 26, 2024 1,349 +1,217 +922.0%
December 15, 2021 132 0 0.0%

Charts

More Clubhouse users