C̶h̶u̶k̶u̶l̶a̶t̶i̶n̶a̶ D̶ on Clubhouse

Updated: Feb 11, 2024
C̶h̶u̶k̶u̶l̶a̶t̶i̶n̶a̶ D̶ Clubhouse
1.2k Followers
1k Following
@afardhaan Username

Bio

╚»★«╝ ❤️﷽.❤️╚»★«╝

꧁᯾🅷🅰︎🆁🅰︎🅼🅲🅰︎🅳 🅣🅴🅰️Ⓜ️᯾꧂

❤️T̶a̶l̶i̶y̶a̶h̶a̶❥︎🅓︎a̶r̶w̶i̶i̶s̶h̶ A̶h̶m̶e̶t̶♕︎


P̥ͦu̥ͦb̥ͦg̥ͦ🎮 5͜͡6͜͡7͜͡7͜͡2͜͡1͜͡7͜͡5͜͡4͜͡9͜͡💣🪂


💞Q͜͡o͜͡f͜͡k͜͡a͜͡a͜͡g͜͡u͜͡ m͜͡a͜͡r͜͡k͜͡u͜͡u͜͡ k͜͡u͜͡ y͜͡e͜͡e͜͡s͜͡h͜͡o͜͡ 👸
💞M͜͡a͜͡r͜͡k͜͡a͜͡a͜͡d͜͡ A͜͡d͜͡i͜͡g͜͡u͜͡n͜͡a͜͡ l͜͡a͜͡h͜͡a͜͡a͜͡t͜͡i͜͡i͜͡d͜͡🤴

❤️‍🔥I͟x͟t͟i͟r͟a͟a͟m͟k͟a͟ r͟u͟u͟x͟ l͟a͟g͟u͟❥︎
❤️‍🔥K͟o͟r͟s͟h͟o͟o͟ i͟i͟n͟l͟a͟ w͟a͟a͟ a͟d͟i͟y͟e͟❥︎

❤️‍🔥U͟r͟u͟g͟a͟d͟a͟ j͟a͟c͟a͟y͟l͟k͟a͟a͟❥︎
❤️‍🔥A͟f͟k͟u͟ d͟i͟i͟d͟a͟y͟ h͟a͟d͟a͟l͟k͟o͟o͟❥︎
❤️‍🔥I͟s͟t͟a͟r͟e͟e͟x͟a͟y͟ g͟o͟o͟r͟t͟a͟a͟n͟❥︎
❤️‍🔥O͟g͟o͟w͟ a͟a͟n͟k͟u͟ d͟h͟a͟w͟r͟t͟a͟b͟a͟❥︎

♡︎A͟n͟a͟a͟n͟ c͟i͟d͟n͟a͟ k͟u͟l͟a͟ s͟i͟m͟a͟y͟n͟i͟n͟❥︎

I̥ͦx̥ͦt̥ͦi̥ͦr̥ͦḁͦḁͦḁͦm̥ͦk̥ͦḁͦ q̥ͦo̥ͦf̥ͦk̥ͦḁͦ k̥ͦu̥ͦ s̥ͦi̥ͦi̥ͦy̥ͦḁͦ❥︎
w̥ͦu̥ͦx̥ͦu̥ͦ k̥ͦḁͦl̥ͦḁͦ q̥ͦi̥ͦi̥ͦm̥ͦo̥ͦ p̥ͦḁͦd̥ͦḁͦn̥ͦy̥ͦḁͦh̥ͦḁͦy̥ͦ❥︎
q̥ͦo̥ͦf̥ͦ w̥ͦḁͦx̥ͦ k̥ͦu̥ͦ s̥ͦi̥ͦy̥ͦḁͦy̥ͦ ❥︎

D̑̈ȃ̈l̑̈x̑̈ȋ̈ȋ̈ȋ̈s̑̈ y̑̈ȃ̈ȃ̈ȃ̈ k̑̈ȗ̈g̑̈ȇ̈ȇ̈y̑̈ȃ̈ s̑̈ȏ̈ȏ̈l̑̈❥︎
ȋ̈y̑̈ȏ̈ s̑̈ȃ̈n̑̈ȃ̈ȃ̈g̑̈ ȋ̈y̑̈ȏ̈ ȋ̈l̑̈ȃ̈ȃ̈ c̑̈ȃ̈y̑̈n̑̈❥︎
s̑̈ȃ̈l̑̈k̑̈ȇ̈ȇ̈d̑̈ȏ̈ q̑̈ȏ̈ȓ̈ȃ̈x̑̈ȇ̈y̑̈ k̑̈ȗ̈s̑̈ȏ̈ t̑̈ȗ̈s̑̈ȃ̈❥︎

💞N͜͡a͜͡s͜͡a͜͡b͜͡o͜͡w͜͡ q͜͡o͜͡f͜͡ n͜͡a͜͡x͜͡a͜͡r͜͡i͜͡i͜͡s͜͡l͜͡e͜͡🌹
💞O͜͡o͜͡ n͜͡o͜͡l͜͡o͜͡s͜͡h͜͡a͜͡ i͜͡i͜͡ d͜͡a͜͡a͜͡r͜͡a͜͡y͜͡ 🌹
💞A͜͡y͜͡a͜͡a͜͡n͜͡ k͜͡u͜͡g͜͡u͜͡ n͜͡i͜͡s͜͡b͜͡e͜͡e͜͡y͜͡a͜͡a͜͡y͜͡e͜͡🌹


D̾h̾a̾q̾a̾n̾ i̾y̾o̾ e̾d̾a̾b̾t̾o̾o̾s̾a̾n̑̈❥︎
I̾y̾o̾ d̾h̾i̾r̾a̾n̾a̾a̾n̾ g̾e̾e̾s̾i̾ ❥︎
D̾h̾a̾l̾a̾n̾k̾a̾a̾g̾a̾ w̾e̾y̾a̾n̾e̾❥︎

I͟l͟l͟a͟h͟a͟y͟ m͟i͟l͟g͟i͟y͟o͟ s͟h͟a͟r͟a͟f͟❣︎
H͟a͟k͟u͟ s͟i͟i͟y͟o͟ m͟a͟a͟m͟u͟s͟ ❣︎
M͟a͟h͟a͟d͟ b͟a͟d͟a͟n͟ k͟u͟ n͟o͟l͟o͟w͟❣︎


D͜͡a͜͡r͜͡a͜͡w͜͡i͜͡s͜͡h͜͡a͜͡d͜͡🥀🐎😻
⬜⬜⬜🟦🟦🟦🟦🟦🟦
⬜🐎⬜🟦🟦⭐🟦🟦🟦
⬜⬜⬜🟦🟦🟦🟦🟦🟦

🅁🄴🄴🅁 🄰🄿🅃🄸🄶🅈
꧁🅾︎🅶︎꧂
🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
🟦🟦🟦🟦🟦⭐️🟦🟦🟦🟦🟦
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
。゚゚・。・゚゚。
゚。 。゚
゚・。・゚
︵ ︵
( ╲ / /
╲ ╲/ /
╲ ╲ /
╭ ͡ ╲ ╲
╭ ͡ ╲ ╲ ノ
╭ ͡ ╲ ╲ ╱
╲ ╲ ╱
╲ ╱

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 24, 2024 1,231 +2 +0.2%
December 23, 2023 1,229 +1 +0.1%
December 07, 2023 1,228 +1 +0.1%
November 23, 2023 1,227 +1 +0.1%
November 11, 2023 1,226 +1 +0.1%
November 01, 2023 1,225 -1 -0.1%
October 15, 2023 1,226 -1 -0.1%
September 29, 2023 1,227 +27 +2.3%
January 06, 2023 1,200 -100 -7.7%
January 31, 2022 1,300 +100 +8.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users