تهیه کنندگان و کارگردانان on Clubhouse

تهیه کنندگان و کارگردانان Clubhouse
1.7k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

باشگاه تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای ایران Iranian Cinema Producers and Directors Club. در این باشگاه تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای ایران دورهم جمع می شوند، درباره سینمای ایران و جهان گپ می زنند، موضوعات صنفی را بررسی می کنند و قصد دارند در تعامل با هم منفعتی برای سینما و فرهنگ ایران داشته باشند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 1,701 +4 +0.3%
August 14, 2023 1,697 -2 -0.2%
July 12, 2023 1,699 +4 +0.3%
June 19, 2023 1,695 +2 +0.2%
March 18, 2023 1,693 0 0.0%
March 03, 2023 1,693 -7 -0.5%
June 30, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 12, 2022 1,600 +72 +4.8%
November 23, 2021 1,528 +9 +0.6%
November 08, 2021 1,519 -4 -0.3%
November 01, 2021 1,523 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,524 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,526 +92 +6.5%
August 26, 2021 1,434 +3 +0.3%
August 24, 2021 1,431 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,430 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,429 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,428 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,426 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,424 +5 +0.4%
August 17, 2021 1,419 +13 +1.0%
August 16, 2021 1,406 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs