CHOOSE HAPPINESS on Clubhouse

CHOOSE HAPPINESS  Clubhouse
1.9k Members
Updated: Mar 11, 2023

Description

🎁You don’t know what you don’t know. 🎀 Bạn không biết những gì bạn không biết.
⚡️Once you see results, it becomes an addiction. 🎀 Một khi bạn nhìn thấy kết quả, nó trở thành sự say mê.
⚡️ You will not “GOT” ‘till ... you fail and make mistakes. 🎀 Bạn sẽ không “NHẬN” được … cho tới khi bạn thất bại và phạm lỗi lầm.

💕 Choose Happiness Club là không gian để chúng ta và những người nhận, được chia sẻ năng lượng tốt để mang lại lợi ích cho nhau.

💕 Các thành viên được hoan nghênh mở phòng Choosing Happiness 24/24 mỗi ngày.

💕 Bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận được nhiều hơn.🤗
🙏 Appreciations_Biết ơn
🧘‍♀️Silence_ Khoảnh khắc tĩnh lặng
📣Affirmations_ Tuyên bố/ Khẳng định
💡Visualization_Hình dung tưởng tượng 💭
🏋️‍♂️Exercise_Tập thể dục
📕Reading_Đọc sách
✍️Scribing_Viết

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2023 1,988 -12 -0.6%
December 26, 2022 2,000 +100 +5.3%
August 31, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 27, 2022 1,800 +100 +5.9%
May 18, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 31, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 09, 2022 1,500 +357 +31.3%
November 13, 2021 1,143 +9 +0.8%
November 11, 2021 1,134 +4 +0.4%
November 10, 2021 1,130 +8 +0.8%
November 09, 2021 1,122 +35 +3.3%
November 06, 2021 1,087 +35 +3.4%
October 31, 2021 1,052 +5 +0.5%
October 30, 2021 1,047 +658 +169.2%
August 27, 2021 389 +10 +2.7%
August 25, 2021 379 +26 +7.4%
August 24, 2021 353 +11 +3.3%
August 23, 2021 342 +67 +24.4%
August 21, 2021 275 +119 +76.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs