اصفهان on Clubhouse

اصفهان Clubhouse
1.7k Members
🌈 Instagram Topic
Updated: Feb 4, 2023

Description

اینجا دور هَم جمع شده یم یُخته اِختلات کونیم هوا همدیگه را داشته باشین هَرکی هم اومِد قَدَم سَری چِشی ما گذاشتِس خوش اومده توهین تو کِلابی ما ممنوعس پس هَواسِد باشِد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 10, 2022 1,700 +100 +6.3%
August 07, 2022 1,600 +100 +6.7%
June 10, 2022 1,500 +100 +7.2%
May 01, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 27, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 12, 2022 1,200 +726 +153.2%
November 24, 2021 474 +12 +2.6%
November 21, 2021 462 +2 +0.5%
November 20, 2021 460 +14 +3.2%
November 19, 2021 446 +25 +6.0%
November 16, 2021 421 +17 +4.3%
November 13, 2021 404 +69 +20.6%
November 05, 2021 335 +34 +11.3%
October 31, 2021 301 +16 +5.7%
October 28, 2021 285 +165 +137.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs