همبستگی بنیانگذاران جمهوری در ایران نوین on Clubhouse

همبستگی بنیانگذاران جمهوری در ایران نوین Clubhouse
1.8k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

اتاق های فکر و بحث جهت ساختار نگاری جمهوری و دمکراسی حقیقی و پایدار در ایران :
ایران به اذعان آگاه ترین منتقدین در بحبوحه عصری جدید از تاریخ خود است. معترضین بدون رهبر، بدون راه مشخص، ولی با هدف گذر از حاکمان "دیکتاتور"، "ستمگر"، "چه شاه باشه چه رهبر"، خود به خاک و خون میکوبند. بنابراین حرفهایی نو، تفکر ها و بحث هایی بنیادی جهت ساختار های ایران نوین باید اندیشید :
نسلی جدید، مشکوک و شکاک، از جسم تا روح و روان مجروح ، بعد از ۴۰ سال دروغ و حیله و ضربه و صدمات همه جانبه، تشنه و "لخت" شده ، بیش از هر چیز منتظر "شنیده" شدن است !
در عصری خطیر، فرصتی تاریخی داریم تا همگان، از جمله تحصیل کرده ها و نبوغ درجه اول وطن و صاحبان تجربه های گرانبها... را دعوت به همبستگی هر چه وسیع تر کنیم و زیر ساخت ها و کارزار های ایران نوین را تفکر کنیم و بروی جاده بس طولانی و اما بس فوری بیاندازیم.
با درود و سپاس فراوان مشتاق همراهی و کمک شما هستیم
گروه تلگرام ما جهت تبادل نظر و پیشرفت در این راه دشوار و اما فوری :
https://t.me/irannovinjomhouri

Some Club Members

More Clubs