Ciyaalka deriska on Clubhouse

Ciyaalka deriska Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

ᴋᴜ ꜱᴏᴏ ᴅʜᴀᴡᴏᴡ ᴄɪʏᴀᴀʟᴋᴀ ᴅᴇʀɪꜱᴋᴀ ᴏᴏ ᴀᴀᴅ ᴋᴜʟᴀ ᴋᴜʟᴍɪ ᴅᴏᴏɴᴛᴏ ᴅᴀᴅ ᴡᴀɴᴀɢꜱᴀɴ ᴏᴏ ɪꜱʟᴀ ᴡᴀᴅᴀɢᴀ ᴀꜰᴋᴀʀᴏ ᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴡᴀɴ ɪʏᴀɢᴏ ᴡᴀQᴛɪ ꜰɪᴄᴀɴ ɪꜱʟᴀ Qᴀᴅᴀɴʏᴏ. 🏡 ᴡᴀxᴀʏɴᴜ ʟᴇᴇɴᴀʜᴀʏ sɴᴀᴘɢʀᴏᴜᴘ☞︎ℂ𝕀𝕐𝔸𝔸𝕃𝕂𝔸 𝔻𝔼ℝ𝕀𝕊𝕂𝔸👻
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 ✊🏿: 𝙸𝚡𝚝𝚒𝚛𝚊𝚊𝚖 𝚍𝚊𝚍𝚔𝚊 𝚔𝚊𝚕𝚎 𝚎𝚎 𝚊𝚊𝚍 𝚑𝚊𝚕𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚞 𝚖𝚒𝚍𝚘𝚠𝚍𝚎𝚎𝚗, 𝚔𝚊𝚗𝚊 𝚖𝚒𝚍𝚍 𝚗𝚘𝚚𝚘 𝚊𝚣𝚡𝚙𝚝𝚊 𝚔𝚞𝚠𝚘𝚘𝚍𝚊 𝚞𝚐𝚞 𝚚𝚊𝚕𝚒𝚜𝚊𝚗 !!!🙌🏿🙌🏿🙌🏿
𝗟𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 🎧: 𝙽𝙾𝚀𝙾 𝙳𝙷𝙰𝙶𝙴𝚈𝚂𝚃𝙴 𝚆𝙰𝙲𝙰𝙽 𝙻𝙰𝙶𝚄 𝙳𝙷𝙰𝙶𝙴𝙴𝚂𝚃𝙾 𝚃𝙾𝙾𝙶𝚃𝙰𝙳𝙰 !!!🎧👂
𝗖𝗮𝗿𝗲𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 🤌🏿: 𝙺𝚊 𝚏𝚊𝚔𝚊𝚛 𝚠𝚕𝚊𝚕𝚔𝚊 𝚌𝚒𝚜𝚒𝚐𝚒𝚒𝚜𝚊 𝚒𝚘 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚔𝚒𝚒𝚜𝚊 𝚖𝚎𝚎𝚕𝚗𝚊 𝚑𝚊 𝚞𝚐𝚊 𝚍𝚑𝚒𝚌𝚒𝚗 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚔𝚊 𝚠𝚕𝚊𝚕𝚔𝚊 !!!! 🤙🏿

Rules

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 ✊🏿

𝙸𝚡𝚝𝚒𝚛𝚊𝚊𝚖 𝚍𝚊𝚍𝚔𝚊 𝚔𝚊𝚕𝚎 𝚎𝚎 𝚊𝚊𝚍 𝚑𝚊𝚕𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚞 𝚖𝚒𝚍𝚘𝚠𝚍𝚎𝚎𝚗, 𝚔𝚊𝚗𝚊 𝚖𝚒𝚍𝚍 𝚗𝚘𝚚𝚘 𝚊𝚣𝚡𝚙𝚝𝚊 𝚔𝚞𝚠𝚘𝚘𝚍𝚊 𝚞𝚐𝚞 𝚚𝚊𝚕𝚒𝚜𝚊𝚗 !!!🙌🏿🙌🏿🙌🏿

𝗟𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 🎧

𝙽𝙾𝚀𝙾 𝙳𝙷𝙰𝙶𝙴𝚈𝚂𝚃𝙴 𝚆𝙰𝙲𝙰𝙽 𝙻𝙰𝙶𝚄 𝙳𝙷𝙰𝙶𝙴𝙴𝚂𝚃𝙾 𝚃𝙾𝙾𝙶𝚃𝙰𝙳𝙰 !!!🎧👂

𝗖𝗮𝗿𝗲𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 🤌🏿

𝙺𝚊 𝚏𝚊𝚔𝚊𝚛 𝚠𝚕𝚊𝚕𝚔𝚊 𝚌𝚒𝚜𝚒𝚐𝚒𝚒𝚜𝚊 𝚒𝚘 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚔𝚒𝚒𝚜𝚊 𝚖𝚎𝚎𝚕𝚗𝚊 𝚑𝚊 𝚞𝚐𝚊 𝚍𝚑𝚒𝚌𝚒𝚗 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚔𝚊 𝚠𝚕𝚊𝚕𝚔𝚊 !!!! 🤙🏿

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 1,318 +2 +0.2%
February 04, 2024 1,316 +3 +0.3%
December 21, 2023 1,313 -1 -0.1%
November 09, 2023 1,314 +1 +0.1%
October 10, 2023 1,313 0 0.0%
September 10, 2023 1,313 +1 +0.1%
August 12, 2023 1,312 -1 -0.1%
July 10, 2023 1,313 +1 +0.1%
June 17, 2023 1,312 -15 -1.2%
March 17, 2023 1,327 +27 +2.1%
March 11, 2022 1,300 -31 -2.4%
November 22, 2021 1,331 -2 -0.2%
November 19, 2021 1,333 -5 -0.4%
November 16, 2021 1,338 +3 +0.3%
November 03, 2021 1,335 +3 +0.3%
November 01, 2021 1,332 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,334 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,336 -1 -0.1%
October 27, 2021 1,337 +26 +2.0%
August 27, 2021 1,311 +5 +0.4%
August 26, 2021 1,306 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,304 +2 +0.2%
August 24, 2021 1,302 -3 -0.3%
August 22, 2021 1,305 +6 +0.5%
August 21, 2021 1,299 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,297 +3 +0.3%
August 18, 2021 1,294 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,293 +11 +0.9%
August 16, 2021 1,282 +7 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs