พุทธวจน คลับ on Clubhouse

พุทธวจน คลับ Clubhouse
1.9k Members
Updated: Jan 23, 2024

Description

สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือสนใจพุทธวจน หรือธรรมที่มีหลักฐานอ้างอิงในบทดั้งเดิม
ห้ามเอาความเห็นตนหรือคำสาวกมาคัดง้างคำพระองค์: เสนอความเห็นที่สอดคล้องมีที่มาได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ที่มีความไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนสูง สำหรับความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีที่มาไม่ควรทำ เพราะส่งผลต่อการปรุงแต่งที่ผิด ควรถกกันในสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิง ทั้งนี้การแอบปะปนความเห็นตนกับเนื้อหาธรรมก็ไม่ควรทำ
สงสัยสิ่งใดสอบถามได้ตลอด แต่จะไม่ถามเพื่อยกตน: เราสามารถสอบถามหรือถกกันด้วยความเห็นกัลยาณมิตร เพื่อความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง มิใช่การแสดงความรู้เพื่อข่มกัน และต้องยอมรับเมื่อมีหลักฐานอ้างอิงที่เป็นคำพระองค์หรือคัมภีร์บาลีชั้นต้น
การอ่านพระสูตร เป็นไปเพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลครบถ้วน: การอ่านพระสูตรเป็นไปเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ครบถ้วน มีที่มาที่ไป มีหลักฐานอ้างอิง แล้วสามารถศึกษาต่อเชื่อมโยงข้ออรรถ ข้อธรรม ได้โดยง่าย

Rules

ห้ามเอาความเห็นตนหรือคำสาวกมาคัดง้างคำพระองค์

เสนอความเห็นที่สอดคล้องมีที่มาได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ที่มีความไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนสูง สำหรับความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีที่มาไม่ควรทำ เพราะส่งผลต่อการปรุงแต่งที่ผิด ควรถกกันในสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิง ทั้งนี้การแอบปะปนความเห็นตนกับเนื้อหาธรรมก็ไม่ควรทำ

สงสัยสิ่งใดสอบถามได้ตลอด แต่จะไม่ถามเพื่อยกตน

เราสามารถสอบถามหรือถกกันด้วยความเห็นกัลยาณมิตร เพื่อความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง มิใช่การแสดงความรู้เพื่อข่มกัน และต้องยอมรับเมื่อมีหลักฐานอ้างอิงที่เป็นคำพระองค์หรือคัมภีร์บาลีชั้นต้น

การอ่านพระสูตร เป็นไปเพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลครบถ้วน

การอ่านพระสูตรเป็นไปเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ครบถ้วน มีที่มาที่ไป มีหลักฐานอ้างอิง แล้วสามารถศึกษาต่อเชื่อมโยงข้ออรรถ ข้อธรรม ได้โดยง่าย

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 23, 2024 1,906 +2 +0.2%
December 09, 2023 1,904 +1 +0.1%
November 01, 2023 1,903 +5 +0.3%
October 02, 2023 1,898 +5 +0.3%
September 02, 2023 1,893 -1 -0.1%
August 05, 2023 1,894 +4 +0.3%
July 04, 2023 1,890 +10 +0.6%
April 08, 2023 1,880 +35 +1.9%
March 13, 2023 1,845 +45 +2.5%
November 29, 2022 1,800 +100 +5.9%
September 17, 2022 1,700 +100 +6.3%
July 17, 2022 1,600 +100 +6.7%
May 19, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 01, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 10, 2022 1,300 +308 +31.1%
November 19, 2021 992 +117 +13.4%
November 07, 2021 875 +45 +5.5%
November 03, 2021 830 +22 +2.8%
October 31, 2021 808 +193 +31.4%
August 27, 2021 615 +1 +0.2%
August 26, 2021 614 +14 +2.4%
August 25, 2021 600 +2 +0.4%
August 22, 2021 598 +5 +0.9%
August 20, 2021 593 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs