معجزه on Clubhouse

معجزه Clubhouse
3k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

💥به معجزه خوش آمدی🌞


🎆اینجا صحبت میکنیم در مورد ارتباطات صحیح در اجتماع
استفاده صحیح از کلمات در ارتباطات 🌠

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 17, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 24, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 10, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 27, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 19, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 12, 2022 2,500 +814 +48.3%
November 24, 2021 1,686 +25 +1.6%
November 20, 2021 1,661 +10 +0.7%
November 19, 2021 1,651 +3 +0.2%
November 18, 2021 1,648 +21 +1.3%
November 15, 2021 1,627 +37 +2.4%
November 11, 2021 1,590 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,589 +6 +0.4%
November 09, 2021 1,583 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,584 -2 -0.2%
November 07, 2021 1,586 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,588 +3 +0.2%
November 05, 2021 1,585 +3 +0.2%
November 03, 2021 1,582 +3 +0.2%
November 01, 2021 1,579 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,580 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,578 +6 +0.4%
October 29, 2021 1,572 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,570 +20 +1.3%
October 26, 2021 1,550 +862 +125.3%
August 27, 2021 688 +6 +0.9%
August 26, 2021 682 +66 +10.8%
August 25, 2021 616 +67 +12.3%
August 24, 2021 549 +4 +0.8%
August 23, 2021 545 +95 +21.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs