BEESSANI OFFICIAL CLUB ☆ on Clubhouse

BEESSANI OFFICIAL CLUB ☆ Clubhouse
8.2k Members
❤️ BIPOC 🏡 Real Estate Topics
Updated: May 15, 2022

Description

ꜱᴀᴀxiiʙᴀᴅᴀ ꜱʜᴀʀᴀꜰᴛᴀ ɪʏᴏ xᴜꜱʜᴍᴀᴅᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴋᴜꜱᴏᴏᴅʜᴀᴡᴀᴀᴅᴀ ʜᴏʏɢᴀ ᴀʏ ᴋᴜ ᴋᴜʟᴍᴀᴀɴ ᴅʜᴀʟɪɴʏᴀʀᴀdᴀ ᴜɢᴜ Qɪɪᴍᴀʜᴀ ɪʏᴏ Qᴀᴅᴀʀɪɴᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ.❤️

𝗕𝗘𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗜 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕 🤝 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒋𝒐𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒖𝒃.

ʜᴀʟᴋᴀᴀɴ ᴡᴀxᴀᴀɴ ᴋᴜ Qᴀʙᴀɴᴀᴀ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ᴀᴀᴅ ᴜxɪɪꜱᴏ ʙᴀᴅᴀɴ.🙏❤️.

✳༄𝐃𝐚𝐝𝐤𝐮 𝐰𝐚𝐚 𝐇𝐚𝐧𝐭𝐢𝐲𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐨
✳ ϘᎪᎪᏟᏆ ՏᎻϴᏔ.📖 🎶 ✳ Bᴀʀ ᴀᴍᴀ ʙᴀʀᴏ 📝✏️
✳𝗔𝗾𝗼𝗼𝗻 𝗸𝗼𝗿𝗼𝗿𝘀𝗶. 📚📑 ✳🥀𝗛𝗶 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 📩 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 + 𝘀𝗻𝗮𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁. ✳ Kᴀғᴛᴀɴ ɪʏᴏ Sʜᴇᴇᴋᴏ.
✳ ҒϴᏞᏞϴᏔ Ͳϴ ҒϴᏞᏞϴᏔ ✳𝐂𝐚𝐥𝐚𝐟𝐝𝐨𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👩‍❤️‍💋‍👨𝗔𝗿𝗶𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗝𝗮𝗰𝗮𝘆𝗹𝗸𝗮 ❤️
✳𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼𝗼𝗻.➡️.

Rules

𝗖𝗮𝗹𝗮𝗳𝗱𝗼𝗻

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 8,200 +100 +1.3%
April 03, 2022 8,100 +100 +1.3%
March 27, 2022 8,000 +100 +1.3%
March 12, 2022 7,900 +740 +10.4%
November 24, 2021 7,160 +5 +0.1%
November 23, 2021 7,155 +17 +0.3%
November 22, 2021 7,138 +6 +0.1%
November 21, 2021 7,132 +8 +0.2%
November 20, 2021 7,124 +35 +0.5%
November 19, 2021 7,089 +27 +0.4%
November 17, 2021 7,062 -4 -0.1%
November 16, 2021 7,066 +2 +0.1%
November 13, 2021 7,064 -1 -0.1%
November 11, 2021 7,065 +5 +0.1%
November 10, 2021 7,060 -7 -0.1%
November 09, 2021 7,067 -5 -0.1%
November 08, 2021 7,072 -4 -0.1%
November 07, 2021 7,076 -1 -0.1%
November 06, 2021 7,077 -5 -0.1%
November 05, 2021 7,082 -6 -0.1%
November 01, 2021 7,088 +2 +0.1%
October 31, 2021 7,086 +2 +0.1%
October 29, 2021 7,084 +1 +0.1%
October 28, 2021 7,083 +3 +0.1%
October 27, 2021 7,080 +1,136 +19.2%
August 27, 2021 5,944 +39 +0.7%
August 26, 2021 5,905 +48 +0.9%
August 25, 2021 5,857 +25 +0.5%
August 24, 2021 5,832 +88 +1.6%
August 23, 2021 5,744 +43 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs