از وکیل بپرس on Clubhouse

از وکیل بپرس Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 30, 2022

Description

اینجا محیطی است برای پاسخ به پرسش‌ها و بررسی موضوعات حقوقی.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 07, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +126 +6.4%
November 23, 2021 1,974 +3 +0.2%
November 20, 2021 1,971 +3 +0.2%
November 18, 2021 1,968 +4 +0.3%
November 13, 2021 1,964 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,963 -3 -0.2%
November 06, 2021 1,966 +1 +0.1%
November 03, 2021 1,965 +8 +0.5%
October 30, 2021 1,957 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,955 +7 +0.4%
October 28, 2021 1,948 +152 +8.5%
August 26, 2021 1,796 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,795 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,793 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,792 +5 +0.3%
August 21, 2021 1,787 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,785 +3 +0.2%
August 18, 2021 1,782 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,781 +4 +0.3%
August 16, 2021 1,777 +35 +2.1%
July 31, 2021 1,742 +48 +2.9%
July 09, 2021 1,694 +3 +0.2%
July 08, 2021 1,691 +3 +0.2%
July 06, 2021 1,688 +6 +0.4%
July 05, 2021 1,682 +3 +0.2%
July 04, 2021 1,679 +5 +0.3%
July 03, 2021 1,674 +4 +0.3%
July 02, 2021 1,670 +52 +3.3%
June 29, 2021 1,618 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs