ރުމާލު 2 / Rumaalu 2 on Clubhouse

ރުމާލު 2 / Rumaalu 2 Clubhouse
9.9k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

WE ARE ONE FAMILY


SINCE 31st AUGUST 2021
STOP 🛑: ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލާ!
One Mic 🎙: އެކަކު ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު އެހެން އެންމެން މައިކްތައް މިއުޓް ކުރުން
Respect Each Others ✊: މި ގްރޫޕް ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ޚިޔާލާއި ހުށައެޅުންތަކަށް އިޚްތިރާމާއި އެކު ވާހަކަ ދެއްކުން

Rules

STOP 🛑

ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލާ!

One Mic 🎙

އެކަކު ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު އެހެން އެންމެން މައިކްތައް މިއުޓް ކުރުން

Respect Each Others ✊

މި ގްރޫޕް ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ޚިޔާލާއި ހުށައެޅުންތަކަށް އިޚްތިރާމާއި އެކު ވާހަކަ ދެއްކުން

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 9,900 +80 +0.9%
August 14, 2023 9,820 +171 +1.8%
July 12, 2023 9,649 +3,053 +46.3%
March 18, 2023 6,596 +67 +1.1%
March 03, 2023 6,529 +129 +2.1%
December 20, 2022 6,400 +100 +1.6%
October 30, 2022 6,300 +100 +1.7%
September 30, 2022 6,200 +100 +1.7%
September 13, 2022 6,100 +100 +1.7%
September 06, 2022 6,000 +100 +1.7%
August 27, 2022 5,900 +100 +1.8%
August 14, 2022 5,800 +100 +1.8%
August 01, 2022 5,700 +100 +1.8%
July 19, 2022 5,600 +100 +1.9%
July 06, 2022 5,500 +100 +1.9%
June 23, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 17, 2022 5,300 +100 +2.0%
May 28, 2022 5,200 +100 +2.0%
May 15, 2022 5,100 +100 +2.0%
April 24, 2022 5,000 +100 +2.1%
April 10, 2022 4,900 +100 +2.1%
April 03, 2022 4,800 +100 +2.2%
March 27, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 12, 2022 4,600 +881 +23.7%
November 24, 2021 3,719 +30 +0.9%
November 23, 2021 3,689 +4 +0.2%
November 22, 2021 3,685 +15 +0.5%
November 21, 2021 3,670 +29 +0.8%
November 20, 2021 3,641 +25 +0.7%
November 19, 2021 3,616 +10 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs