حرفهای ساده on Clubhouse

حرفهای ساده Clubhouse
9.1k Members
Updated: Aug 6, 2022

Description

اینجا کلاب حرفهای خودمونیه.
از کتابهایی که خوندیم
فیلم‌هایی که دیدیم
و شاید بیشتر دغدغه‌های اجتماعی-فرهنگی رو مطرح کنیم
و همیشه سعی میکنیم حداقل یک متخصص همراهمون باشه که بیراهه نریم.

Rules

حفظ احترام

رعایت شأن افراد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2022 9,100 +100 +1.2%
March 10, 2022 9,000 +29 +0.4%
November 21, 2021 8,971 +4 +0.1%
November 19, 2021 8,967 +10 +0.2%
November 17, 2021 8,957 -6 -0.1%
November 15, 2021 8,963 +1 +0.1%
November 14, 2021 8,962 +4 +0.1%
November 13, 2021 8,958 +2 +0.1%
November 12, 2021 8,956 +13 +0.2%
November 08, 2021 8,943 -5 -0.1%
November 06, 2021 8,948 -1 -0.1%
November 05, 2021 8,949 +3 +0.1%
November 03, 2021 8,946 +12 +0.2%
November 01, 2021 8,934 +2 +0.1%
October 30, 2021 8,932 +2 +0.1%
October 28, 2021 8,930 +11 +0.2%
October 26, 2021 8,919 +354 +4.2%
August 26, 2021 8,565 +8 +0.1%
August 25, 2021 8,557 +7 +0.1%
August 24, 2021 8,550 +1 +0.1%
August 23, 2021 8,549 +7 +0.1%
August 22, 2021 8,542 -3 -0.1%
August 21, 2021 8,545 +2 +0.1%
August 20, 2021 8,543 +8 +0.1%
August 19, 2021 8,535 +4 +0.1%
August 18, 2021 8,531 +2 +0.1%
August 17, 2021 8,529 -1 -0.1%
August 15, 2021 8,530 +83 +1.0%
July 31, 2021 8,447 +178 +2.2%
July 09, 2021 8,269 +10 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs