ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಾವು on Clubhouse

ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಾವು Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jun 30, 2022

Description

ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಾವು😊

Rules

ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ,ಅನಿಸಿಕೆ,ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೊರತು ಅನ್ಯರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ,ವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,100 +63 +6.1%
November 24, 2021 1,037 +1 +0.1%
November 23, 2021 1,036 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,034 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,035 +6 +0.6%
November 14, 2021 1,029 +7 +0.7%
November 12, 2021 1,022 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,021 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,020 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,019 +5 +0.5%
November 04, 2021 1,014 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,012 +8 +0.8%
November 01, 2021 1,004 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,002 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,000 +1 +0.2%
October 29, 2021 999 +8 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs