സിനിമ പ്രാന്തന്മാർ. on Clubhouse

സിനിമ പ്രാന്തന്മാർ. Clubhouse
536 Members
📺 Television 👄 Celebrities Topics
Updated: Nov 27, 2022

Description

ഭാഷ നോക്കാതെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം 🎥💝

നമ്മൾ സെലിബ്രറ്റീസ് ഇനെ വച്ചും അല്ലാതെയും പല പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് തരുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ക്ലബ്‌ ഇലെ മെമ്പേഴ്സിന് റൂം സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാന്യമായി റൂം കണ്ടക്ട ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റൂം തുടങ്ങാം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 01, 2022 536 +1 +0.2%
October 06, 2022 535 +1 +0.2%
September 14, 2022 534 +1 +0.2%
September 08, 2022 533 +1 +0.2%
July 21, 2022 532 +1 +0.2%
July 15, 2022 531 +1 +0.2%
July 02, 2022 530 +2 +0.4%
June 19, 2022 528 +1 +0.2%
June 12, 2022 527 +1 +0.2%
May 23, 2022 526 +1 +0.2%
May 03, 2022 525 +1 +0.2%
April 26, 2022 524 +2 +0.4%
April 19, 2022 522 +1 +0.2%
March 29, 2022 521 +1 +0.2%
February 18, 2022 520 +146 +39.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs