നാട്ടുകൂട്ടം- Nattukuttam on Clubhouse

നാട്ടുകൂട്ടം- Nattukuttam Clubhouse
401 Members
Updated: Nov 28, 2022

Description

നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ | ചർച്ചകൾ | വിശകലനങ്ങൾ | സൗഹൃദ സംഗമങ്ങൾ. എല്ലാ വിധ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലബ് . ഇവിടെ പലതരം ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകൾ നമ്മൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം

Rules

മാന്യമായ സംസാരം

ം മാന്യമായ സംസാരം നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുന്നതാവട്ടെ

പരസ്പര ബഹുമാനം

പരസ്പര ബഹുമാനം വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളും കളിയാക്കലുകളും പാടില്ല

സൗഹൃദങ്ങൾ

സൗഹൃദങ്ങൾ വളരട്ടെ ഇത് സൗഹൃദങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേദി

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 28, 2022 401 +1 +0.3%
November 22, 2022 400 -1 -0.3%
October 21, 2022 401 -1 -0.3%
October 14, 2022 402 +1 +0.3%
August 18, 2022 401 -1 -0.3%
July 10, 2022 402 +1 +0.3%
July 03, 2022 401 +1 +0.3%
June 27, 2022 400 +1 +0.3%
June 20, 2022 399 +1 +0.3%
June 07, 2022 398 -1 -0.3%
May 25, 2022 399 -1 -0.3%
May 12, 2022 400 -1 -0.3%
March 08, 2022 401 +1 +0.3%
November 11, 2021 400 +56 +16.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs