Aahola !އާހޮލަ އެއްކަލަހަ on Clubhouse

Aahola !އާހޮލަ އެއްކަލަހަ Clubhouse
3.6k Members
🎤 Karaoke 🎫 Performances 🎤 Karaoke Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

ސަމާސާކޯ މަޖާ ކޯލައްނަ ވަަގުތު ކެޑައް ހޭދަ ކެރުއްމާ ނަފްސާނީގޮތެން މީހާނށަ ހަމަޖެހުންލިބީ އަދި ދުރެތިބިއަސް އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ވަރޮގަދަ ވެއްނެން!

Rules

އަމިއްލަ ނަފްސު ތަމްސީލް ކެރުން-

އަމިއްލަ ފޮޓޯ އަދި ނަން ހިންނަހަ ވެންނެން. ދައްކާ ވާހަކައެން ތިމާގެ އަސްލު ޝުއޫރު ފައުޅުކޯ ތިމާގެ އަސްލުއާ އެއްގޮތަހަ ބަހަބެނުން. އެހެން މީހަކު ދައްކާފޭ އޮތް ވާހަކާއް ތިމާ ދެއްކީ ވާހަކާކަހަ ނިހަދަންނޭތި.

އިހުތިރާމްކެރުން-

ހުށިހައި ހާލަތެކިއަސް އެނެއް މީހާށަ އިހުތިރާމްކޯ އިހުތިރާމް ލިބީގަންނަހަ ވެންނެން. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަހަ ތިމާގެ ނަފްސުގެ އިހުތިރާމް އާ ޤަދަރޮ ނިގެއްލޭ ގޮތަހަ ވާހަކާޔާ އަމަލްތެއް ބާންނަ ވެންނެން.

ހަމަހަމަކަން އަދި ތަމްސީލްކެރުން-

އެންމެންނާސް އެއްވަރަކަހަ ފުރުސަތު ލިބެންނެން. އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލަތެކަހަ ޖާގަދެރެ ހަޖަމް ވެންނަ ޖެހެންނެން. އަދި ވީހައިއަސް ގިނަ ވައްތަރިގެ މީހުން ބަލާގިނެ ތަފާތު އަލް ހިޔާލަތެކަހަ ފުރުސަތު ހުޅުވަންނަ ވެންނެން. މީހުން އެޑާކިޔުން ބަލާނިގިނެވިއެއްނެން!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 3,637 +37 +1.1%
November 12, 2022 3,600 +100 +2.9%
September 06, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 30, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 17, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 19, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 12, 2022 3,100 +511 +19.8%
November 24, 2021 2,589 +5 +0.2%
November 23, 2021 2,584 -1 -0.1%
November 22, 2021 2,585 -2 -0.1%
November 21, 2021 2,587 +8 +0.4%
November 20, 2021 2,579 +5 +0.2%
November 18, 2021 2,574 +27 +1.1%
November 16, 2021 2,547 +2 +0.1%
November 15, 2021 2,545 +19 +0.8%
November 13, 2021 2,526 +9 +0.4%
November 12, 2021 2,517 +20 +0.9%
November 11, 2021 2,497 +8 +0.4%
November 10, 2021 2,489 +14 +0.6%
November 09, 2021 2,475 +12 +0.5%
November 08, 2021 2,463 +12 +0.5%
November 07, 2021 2,451 +36 +1.5%
November 06, 2021 2,415 +30 +1.3%
November 04, 2021 2,385 +21 +0.9%
November 01, 2021 2,364 +15 +0.7%
October 31, 2021 2,349 +33 +1.5%
October 30, 2021 2,316 +10 +0.5%
October 29, 2021 2,306 +8 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs